Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › LMa biedriem un tiem, kas vēlas tādi kļūt!

15/02/2019

Atgādinām!

Biedra naudas iemaksas izdarāmas vienu reizi gadā līdz tekošā gada 1.martam. 

Par Latvijas Māsu asociācijas biedru var kļūt jebkura fiziska persona ar medicīnas māsas diplomu.

Latvijas Māsu asociācijas biedri saņem atlaides LMa rīkoto konferenču, kursu apmeklēšanai,  palīdzību juridiskos u.c. jautājumos !

Pretendents, kas vēlas kļūt par asociācijas biedru, Latvijas Māsu asociācijas  birojā iesniedz IESNIEGUMU.

Biedra naudas apmērs 2019.gadā:
– EUR 5,00  iestāšanās maksa;
– EUR 20,00  regulārā gada biedra nauda

–EUR 15,00 gada biedra nauda LMa biedriem bērna kopšanas atvaļinājuma laikā

Biedra naudas iemaksas izdarāmas vienu reizi gadā līdz tekošā gada 1.martam.