Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Aicina pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmai “Funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē, M60”

26/10/2020

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmai “Funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē, M60” 170 akadēmisko stundu apjomā iegūstot apliecību par profesionālās pilnveides izglītību, kas ļauj sertificēties Funkcionālās diagnostikas metodē.

Programma tiek realizēta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” vajadzībām veiktā iepirkuma “Aktuālas ārstnieciskās un diagnostiskās metodes ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu praksē” ietvaros, dalība projektā dalībniekiem bezmaksas.

Aicinām pieteikties dalībai kursos personas ar māsu izglītību. Dalībniekiem kursi ir bezmaksas. Sīkāka informācija par kursiem šeit

Kursiem var pieteikties zvanot pa tālruni vai rakstot uz e-pastu projekta koordinatoriem:

Diāna Bakāne, tālrunis 29161494,e-pasta adrese – dianabakane@gmail.com

Inta Šubrovska, tālrunis 25730072e-pasta adrese – lupsk.arstniecibas.katedra@gmail.com