Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › ANESTĒZIJAS UN INTENSĪVĀS TERAPIJAS MĀSU MORĀLAIS DISTRESS

23/02/2022
Cien., respondent!
Esmu Rīgas Stradiņa Universitātes pilna laika klātienes akadēmiskā veselības zinātņu maģistra grāda veselības aprūpē studiju programmas „Māszinības” studente Olga Cereļa.

Veicu pētījumu, kura mērķis ir izpētīt morāla distresa līmeni un izdegšanas sindromu praktizējošām anestēzijas un intensīvas terapijas māsām, tāpēc Jūsu viedoklis man būtu ļoti svarīgs un aicinu Jūs piedalīties pētījumā.
Aptaujas sākuma lūdzu sniegt īsu vispārīgu informāciju par sevi.
Aizpildot anketu lūdzu izvēlēties tikai 1 atbildes variantu. Aizpildot anketu, kur ir tukšas vietas, lūdzu, īsi norādīt informāciju .
Aptauja ir anonīma, apkopotie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, pētījuma dalībnieki konfidencialitāte garantēta. Aptaujas laiks 10-15 minūtes.
Aizpildot anketu Jūs piekritāt dalībai pētījumā.
Paldies par sadarbību!