Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu””

23/12/2020

.g. 10.decembī ir apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu””. https://likumi.lv/ta/id/319451

Apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi ir viens no pirmā posma soļiem, lai ieviestu Konceptuālā ziņojuma “Par māsas profesijas turpmāku attīstību” noteikto – izstrādāt Māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijas standartu, kas paredz, ka māsas izglītība tiek īstenota tikai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītības studiju programmā; māsas profesijas pamatizglītībā ietvert kompetences, lai māsa ir tiesīga patstāvīgi strādāt ārstniecības iestādes terapeitisko, ķirurģisko un ambulatoro pacientu aprūpē; ieviest jaunu pieeju māsas specializācijai, kuru var iegūt profesionālās pilnveides programmas.

Lūdzu skatīt Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumu Nr. 268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” nākotnes versiju, kas būs spēkā no 2022.gada 1.janvāra. https://likumi.lv/ta/id/190610/redakcijas-datums/2022/01/01

PALDIES PAR IEGULDĪTO DARBU NOTEIKUMU IZSTRĀDĒ!