Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Aptauja māsām – “Māsu līderisma veicināšana Latvijā”

26/04/2021

Aicinām Jūs piedalīties Biznesa augstskolas Turība uzņēmējdarbības vadības studiju programmas studentes Ilzes Klēģeres pētījumā maģistra darbam “Māsu līderisma veicināšana Latvijā”, aizpildot anonīmu aptaujas anketu. Autore vēlas uzzināt Jūsu viedokli par zināšanām un prasmēm māsu līderismā, kā arī Jūsu redzējumu tā attīstīšanai nākotnē. Tēmas aktualitāte saistīta ar profesijas reformu un amata prestiža celšanu. Anketas 16 jautājumu aizpildīšana aizņems aptuveni 10 – 15 minūtes. Pētījumā nepieciešams vismaz 400 respondentu skaits, tādēļ esat aicinātas ieteikt aptaujā piedalīties arī citas kolēģes. Pētījuma rezultāti ir būtiski līderisma kompetenču attīstīšanas modeļa izstrādei tām māsām, kuras profesiju apguvušas līdz šim.
Aptaujas anketa – http://www.visidati.lv/aptauja/1724555384/

Paldies par līdzdalību un atsaucību!