Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Aptauja māsām

04/03/2020

Esmu Latvijas Universitātes Fonda Rūšu ģimenes stipendiāte un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes augstākās izglītības maģistra studiju programmas ‘‘Māszinības’‘ 2. kursa studente Santa Rudusa un maģistra darba – Kontakta ‘’āda-āda’’ nodrošināšanu veicinošie faktori agrīnā pēcdzemdību periodā māsu un vecmāšu skatījumā – ietvaros veicu pētījumu, lai analizētu kontakta ‘’āda – āda’’ nodrošināšanu veicinošos faktorus agrīnā pēcdzemdību periodā māsu un vecmāšu skatījumā.

Aptaujas anketa ir anonīma, respondentus nebūs iespējams identificēt pēc anketā sniegtās informācijas, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā pētījuma mērķa sasniegšanai. Pētījuma laikā netiks iegūti un apstrādāti personas dati. Piedalīšanās pētījumā ir brīvprātīga, kā arī respondentiem ir tiesības atteikties aizpildīt anketu.

Atbildot uz aptaujas jautājumiem, respondents sniedz savu piekrišanu dalībai pētījumā.
Pētījums ir apstiprināts Latvijas Universitātes Kardioloģijas un Reģeneratīvās Medicīnas institūta Zinātniskās izpētes Ētikas komisijā 25. februārī. Ja Jums rodas jautājumi par šo pētījumu, varat vērsties pie pētījuma autores Santas Rudusas, izmantojot e-pastu santa.rudusa@gmail.com.

https://forms.gle/RP43RLxQss5DYRteA