Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Atgādinājums LMa biedriem

23/02/2021

Cienījamie LMa biedri!

Atgādinām, ka 2021. gadā biedra nauda ir EUR 25,00. (LMa biedru kopsapulce lēmums 5.12.2019.)

Biedra naudas iemaksas izdarāmas vienu reizi gadā līdz kārtējā gada 1. martam.

Par Latvijas Māsu asociācijas biedru var kļūt jebkura fiziska persona ar medicīnas māsas diplomu vai māszinību studiju programmas pēdējā kursa students.

Pretendents, kurš vēlas kļūt par asociācijas biedru, Latvijas Māsu asociācijas  birojā vai epastā birojs@masuasociacija.lv iesniedz IESNIEGUMU.
Biedra naudas apmērs:
– EUR 5,00  iestāšanās maksa;
– EUR 25,00  regulārā gada biedra nauda *
– EUR 15,00 gada biedra nauda LMa biedriem bērna kopšanas atvaļinājuma laikā**

Latvijas Māsu asociācijas biedri saņem atlaides LMa rīkoto konferenču, kursu apmeklēšanai, palīdzību juridiskos u.c. jautājumos.

* 2019. gada 5. decembra LMa biedru kopsapulces  lēmums
** 2018. gada 20. septembra LMa biedru kopsapulces lēmums