Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Aptauja bakalaura darba pētījumam ‘’Emocionālās inteliģences saistība ar Latvijā strādājošo māsu izdegšanu’’

28/03/2019

Esmu  Latvijas  Universitātes Medicīnas fakultātes Veselības zinātņu bakalaura māszinību profesionālās programmas  studente  Anita Ēķe un aicinu Jūs piedalīties bakalaura darba pētījumā ‘’Emocionālās inteliģences saistība ar Latvijā strādājošo māsu izdegšanu’’. Pētījuma mērķis ir  pierādīt Latvijā strādājošo māsu emocionālās inteliģences saistību ar emocionālo izdegšanu. Pētījuma  ietvaros lūdzu  Jūs piedalīties  aptaujā, atbildot uz testu  jautājumiem . Izpildes laiks nav ierobežots.

Aptauja šeit 

Piedalīšanās pētījuma aptaujā ir brīvprātīga. Jūs varat atteikties sniegt atbildes uz testu jautājumiem vai pārtraukt  jebkurā brīdī. Aptauja  ir anonīma un aptaujā  iegūtie dati konfedenciāli un tiks izmantoti manam bakalaura darbam.. Publicējot pētījuma rezultātus bakalaura darbā, Jūsu identitāte netiks atklāta. Pētījuma laikā netiks iegūti un apstrādāti Jūsu personas dati.

Jau iepriekš pateicos par ieguldīto laiku un sapratni!