Latvijas Māsu Asociācija

Kā kļūt par LMa biedru?

Par Latvijas Māsu asociācijas biedru var kļūt jebkura fiziska persona ar medicīnas māsas diplomu.

Pretendents, kas vēlas kļūt par asociācijas biedru, Latvijas Māsu asociācijas  birojā iesniedz IESNIEGUMU.

Biedra naudas apmērs:
– EUR 5,00  iestāšanās maksa; 
– EUR 15,00  regulārā gada biedra nauda *

EUR 7.50 gada biedra nauda LMa biedriem bērna kopšanas atvaļinājuma laikā**

Biedra naudas iemaksas izdarāmas vienu reizi gadā līdz tekošā gada 1.martam.

Latvijas Māsu asociācijas biedri saņem atlaides LMa rīkoto konferenču, kursu apmeklēšanai,  palīdzību juridiskos  u.c. jautājumos .

*2015. gada 22. oktobra LMa biedru kopsapulces  lēmums

** 2017.gada 27.aprīļa LMa biedru kopsapulces lēmums