Latvijas Māsu Asociācija

Kā kļūt par LMa biedru?

Par Latvijas Māsu asociācijas biedru var kļūt jebkura fiziska persona ar medicīnas māsas diplomu.

Pretendents, kas vēlas kļūt par asociācijas biedru, Latvijas Māsu asociācijas  birojā iesniedz IESNIEGUMU.

Biedra naudas apmērs:
– EUR 5,00  iestāšanās maksa; 
– EUR 20,00  regulārā gada biedra nauda *

EUR 15,00 gada biedra nauda LMa biedriem bērna kopšanas atvaļinājuma laikā**

Biedra naudas iemaksas izdarāmas vienu reizi gadā līdz tekošā gada 1.martam.

Latvijas Māsu asociācijas biedri saņem atlaides LMa rīkoto konferenču, kursu apmeklēšanai,  palīdzību juridiskos  u.c. jautājumos .

*2018. gada 20. septembra LMa biedru kopsapulces  lēmums

** 2018. gada 20. septembra LMa biedru kopsapulces  lēmums