Latvijas Māsu Asociācija

Kategorija: Aktualitātes

No veselības aprūpes jomā reglamentēto profesiju saraksta tiek izslēgta zobārstniecības māsas profesija2. Attiecīgi 2020.gada 7.oktobrī stāsies spēkā arī izmaiņas ārstniecības personu klasifikatorā,izslēdzot zobārstniecības māsu no ārstniecības personu profesiju klasifikatora un nosakot, ka zobārstniecības māsām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, reģistrācija ir aktuāla līdz reģistra derīguma termiņa beigām.

Lasīt tālāk

Sakarā ar Latvijas Māsu asociācijas privātuma politiku http://www.masuasociacija.lv/privatuma-politika/ , atgādinām, ka sertifikāts specialitātē tiek izsniegts personīgi Māsai (medicīnas māsai) , uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai citai personai, ja tā uzrāda tiešās personas parakstītu pilnvaru.

Lasīt tālāk

Cien. Latvijas Māsu asociācijas biedri! Latvijas Māsu asociācijas valde 2020. gada 11. augustā pieņēma lēmumu par biedru kopsapulces, kas notiks š.g. 15. oktobrī Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, Administrācijas ēkas konferenču zālē, Rīgā, plkst. 15.00 – 17.00 organizēšanu.

Lasīt tālāk

Vebināri!

21/09/2020 | Aktualitātes

Dear Colleagues, (текст на русском языке расположен ниже) WHO-EURO and EFNNMA invite nurses and midwives of the Region to join the series of webinars planned to support mental health of those health workers who are involved in care at a time of unprecedented stress of Covid-19 pandemic. EFNNMA members with expert knowledge developed in the […]

Lasīt tālāk