Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Cilvēkresursi veselības aprūpē – Valsts kontroles revīzijas ziņojums

03/07/2019

Analizējot situāciju veselības aprūpē, ir identificējamas četras galvenās problēmas cilvēkresursu trūkums, ārstu izvietojuma nevienmērība un novecošana, kā arī medicīnas personāla nepietiekamais atalgojums. Šīs problēmas ir nepieciešams risināt, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Ņemot vērā ārstniecības personu būtisko un izšķirošo lomu cilvēka veselības un dzīvības saglabāšanā un lai aizsargātu veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju intereses, ārstniecības personām ir jāievēro tām noteiktās prasības – gan izglītības ieguvē, gan sertifikācijā, gan kvalifikācijas uzturēšanā, lai tās varētu īstenot profesionālo darbību izvēlētajā jomā. Lai sabalansētu nepieciešamību ilgtermiņā nodrošināt veselības nozari ar cilvēkresursiem nepieciešamā skaitā, izvietojumā un pieprasījumam atbilstošā kvalifikācijā, vienlaikus nodrošinot, ka ārstniecības personām noteiktās prasības profesionālajā darbībā ir atbilstošas, ir nepieciešams īstenot sabiedrības vajadzībām atbilstošu veselības nozares cilvēkresursu attīstības politiku.

Valsts kontrole ir pārliecināta, ka revīzijas ziņojumā konstatētais būs papildu stimuls Veselības ministrijai pieņemt lēmumus, lai uzlabotu ārstniecības personu pietiekamību, nodrošinot paaudžu nomaiņu, lai rūpētos par reģionālo pieejamību un atbilstošu atalgojumu, turpinot iesāktās reformas veselības aprūpē.

Pilnu Valsts kontroles revīzijas ziņojumu lūdzam lasīt šeit.

? www.123rf.com