Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Definīcijas ”Māsa” un ”Aprūpe ” (īsā un izvērstā versija)

19/03/2018

Cienījamie Kolēģi!
Latvijas Māsu asociācija, vēlas dalīties ar informāciju par aprūpes definīciju aktualizēšanu, jo vairākkārt ir izskanējis, ka Latvijā definīcija par aprūpi nav pieejama!  Tāpēc mēs piedāvājam iepazīties ar definīcijām Māsa un Aprūpe (īsā un izvērstā versija), kuras tiek izmantotas starptautiskajā vidē!
Definīcija – Aprūpe  (izvērstais variants)

Aprūpe ir neatņemama veselības aprūpes sistēmas sastāvdaļa, kas ietver veselību uzlabojošus un slimību profilakses pasākumus, visu vecumu fiziski un garīgi slimu cilvēku, kā arī invalīdu aprūpi jebkurā veselības aprūpes centrā un vietējās sabiedrības vidē. Ņemot vērā šo plašo veselības aprūpes darbības lauku, māsām ir jāvelta īpaša uzmanība atsevišķa cilvēka, ģimenes un cilvēku grupas „attieksmei pret reālām vai iespējamām veselības problēmām” (Amerikas Māsu asociācija, 1980, 9.lp). Attieksme attiecināma gan uz atveseļošanos no kāda atsevišķa saslimšanas gadījuma līdz pat ilgtermiņa veselības politikas izstrādei.

Rūpējoties par cilvēkiem, kā slimiem, tā veseliem, māsu unikālā loma ir novērtēt viņu attieksmi pret savu veselības stāvokli un palīdzēt cilvēkiem rīkoties tā, lai uzlabotu veselību un veicinātu atveseļošanos, kā arī doties cieņpilnā nāvē bez citu palīdzības, ja viņiem tam pietiek spēka, gribas vai zināšanu, un māsas veic to visu tā, lai palīdzētu cilvēkiem atgūt pilnīgu vai daļēju neatkarību, cik ātri vien iespējams (Henderson, 1977, 4.lp.). Veselības aprūpes sistēmā māsas kopā ar profesionāļiem citos veselības aizsardzības un sabiedrisko pakalpojumu sektoros strādājošajiem plāno, iedzīvina un nodrošina, lai veselības aprūpes sistēma atbilstu veselības stiprināšanas, slimību profilakses, kā arī slimu cilvēku un invalīdu aprūpes mērķiem.

Definīcija – Aprūpe (īsais variants)

Aprūpe ietver autonomu un sadarbībai atvērtu, kā slimu tā veselu, visu vecumu, ģimeņu, grupu un sabiedrības daļu aprūpi jebkurā vidē. Aprūpē ietilpst veselību uzlabojoši un slimību profilakses pasākumi, slimu un mirstošu cilvēku aprūpe. Atbalsts, izpēte un piedalīšanās drošas vides izveides veicināšanā un veselības aizsardzības politikas veidošanā, kā arī pacientu un veselības aizsardzības sistēmas vadīšanā un izglītošana ir vienlīdz būtiskas aprūpes sastāvdaļas.

Definīcija – Māsa

Māsa ir persona, kas apguvusi vispārējo aprūpes māsu pamatprogrammu un saskaņā ar likumdošanas normām ir tiesīga strādāt par aprūpes māsu attiecīgā valstī. Aprūpes pamatizglītību nodrošina oficiāli atzīta programma, kas piedāvā plašu un stabilu vispārējās aprūpes darbā nepieciešamo izpratni uzvedības, dzīves un aprūpes zinātnēs, ieskaitot par vadītāja lomu, kā arī ir pamats tālākizglītībai specialitātē vai augstākā līmeņa praksē. Māsa ir sagatavota un tiesīga (1) veikt vispārējās aprūpes darbu – veselības uzlabošanu, slimību profilaksi un visu vecumu fiziski un garīgi slimu cilvēku un invalīdu aprūpi kā aprūpes centros, tā vietējās kopienas vidē; (2) izglītot par veselības aprūpi; (3) pilntiesīgi piedalīties veselības aprūpes komandas darbā; (4) uzraudzīt un mācīt veselības aprūpes palīgpersonālu; (5) iesaistīties pētījumos.

Avotshttp://www.icn.ch/who-we-are/icn-definition-of-nursing/