Latvijas Māsu Asociācija
Tikšanās mērķis  –  apspriest ar sadarbības partneriem LMa iniciēto māsas profesijas un specialitātes reformu.