Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība””

16/01/2020

Informējam, ka Veselības ministrija izsludina sabiedriskajai apspriedei Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”” (turpmāk – noteikumu projekts) http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/sabiedriska_apspriede/


Noteikumu projekta mērķis ir samazināt administratīvus šķēršļus ārstniecības personu sertifikācijas eksāmenu kārtošanā. Noteikumu projekts paredz noteikt, ka atkārtotu sertifikācijas eksāmenu var kārtot pēc trīs mēnešiem (pašlaik pēc gada).

Pielikumā: Noteikumu projekts un anotācija skatīt šeit

Lūdzam iepazīties ar izstrādāto noteikumu projektu šeit

 

http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6144_planots_samazinat_administrativus_skerslus_arstniecibas_pers/

 

Pieteikšanās sabiedriskajai apspriedei un priekšlikumu, iebildumu iesniegšana līdz 29.janvārim Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākai ekspertei Dacei Rogai pa e-pastu: dace.roga@vm.gov.lv. Tālrunis saziņai 67876093.

Sabiedriskā apspriede Veselības ministrijā 31.janvārī plkst.10:00 (309.telpa, 3.stāvs).