Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

17/11/2021

Veselības ministrija informē, ka uz  Ministru kabineta sēdi Veselības ministrija virza arī sekojošus grozījumus:

1. Grozījumi MK 28.09.2021. noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai:

  • precizēt izolācijas un mājas karantīnas definīciju  (ja personai ir pozitīvs antigēna tests (vai paštests), ir pamatotas aizdomas, ka cilvēks ir inficēts un rada inficēšanās risku apkārtējiem, tādēļ ir pamats šiem cilvēkiem noteikt pienākumu ievērot izolāciju kā ikvienam inficētajam, bet cilvēkiem, kas bijuši ciešā kontaktā ar šo cilvēku, ir jāievēro mājas karantīna. Paštesti nedod iespēju apstiprināt Covid-19 diagnozi, tādēļ arī šādos gadījumos ir nepieciešams veikt apstiprinošo RNS testu);
  • tiesības personām, kuras sniedz asistenta pakalpojumus kopējā mājsaimniecībā dzīvojošiem tuviniekiem (piem., bērnam, vecākam), to darīt bez vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāta   – LM priekšlikums(pašreiz atbilstoši NA prasībām, asistenta pakalpojumu sniedzējam obligāti ir jāvakcinējas, lai arī turpmāk varētu saņemtu atalgojumu par šo darbu, bet pēc būtības cilvēki dzīvo vienā mājsaimniecībā un tāpat arī turpmāk veiks personas ikdienas apkopšanu);
  • tiesības Valsts robežsardzes ārstniecības iestādēm vakcinēt aizturētos ārzemniekus un patvēruma meklētājus;  – Robežsardzes priekšlikums sadarbībā ar VM
  • aktualizēt noteikumu 2. pielikumu, kas ir veidlapa personas veselības stāvokļa novērtēšanai pirms vakcinācijas pret Covid-19 veikšanas

(veidlapa tiek aktualizēta atbilstoši pašreizējai situācijai vakcinācijas pret Covid-19 aspektā, jo ir uzsākta vairāku iedzīvotāju grupu balstvakcinācija, kā arī noteikumi tiek precizēti ar norādi, ka vakcinācijas veicēji veidlapā var iekļaut papildu informāciju atbilstoši Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatā noteiktajiem nosacījumiem, jo vakcinācijas veicēji ikdienā izmanto Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatu, kurā vakcinācijas veicējiem nepieciešamā informācija tiek atspoguļota plašāk, bet noteikumu 2. pielikums satur standarta informāciju).

2.Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Projekts paredz pamatā tehniskus precizējumus: 

1)Tā kā ir nolemts tiem darbiniekiem, kas līdz 15. novembrim ir uzsākuši vakcināciju, ļaut turpināt strādāt, attiecīgi precizēt atsauces uz vairākiem noteikumu Nr.662 punktiem, kas paredz pretējo.2)Precizēt nosacījumus saimniecisko pakalpojumu (tai skaitā kultūras pakalpojumu vai atrakciju ārtelpās) izmantošanai un pasākumu, tai skaitā sporta sacensību, apmeklēšanai epidemioloģiski drošā vidē, nosakot, ka bērni, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, var izmantot pakalpojumus un apmeklēt pasākumus vakcinētu vai pārslimojušu pavadībā.

3)Lai praktizējošam veterinārārstam būtu iespējams sniegt veterinārmedicīnisko palīdzību dzīvniekam, noteikt, ka veterinārmedicīniskos pakalpojumus drīkst saņemt bez sadarbspējīga sertifikāta.4)Precizēt, ka darba laika ierobežojumi neattiecas uz būtiskiem pakalpojumiem un pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību, izņemot ielu tirdzniecību un tirgus, kā arī skaidrai interpretācijai tehniski precizēt, iepriekš noteikto, ka brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības pakalpojumus un būtiskos saimniecisko pakalpojumus var sniegt tirdzniecības vietas, kuru tirdzniecības pakalpojumu sniegšanai paredzētā platība nepārsniedz 1500 m. Tāpat tirdzniecības pakalpojumus var veikt pirmās nepieciešamības tirdzniecības vietas un būtisko saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietas, kas atrodas tirdzniecības centros, kuru platība pārsniedz 1500m2 un šie saimnieciski un tirdzniecības pakalpojumi tiek sniegti epidemioloģiski drošā vidē. Tāpat brīvdienās un svētku dienās var darboties ikviena tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vieta tirdzniecības centrā, ja tai ir atsevišķa ieeja no ārtelpas un tās apmeklētāji nenonāk tirdzniecības centra koplietošanas telpās, šīs tirdzniecības un saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietas darbojas atbilstošā epidemioloģiskās drošības režīmā. Papildus rīkojuma projektā ir ietverts punkts, kas nosaka, ka tirdzniecības centros esošās tirdzniecības un saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietas nemaina epidemioloģiskās drošības vidi. 5) Lai novērstu nekontrolētu cilvēku pulcēšanos pašvaldību un valsts iestāžu organizētu uguņošanu, svētku salūtu un citu pasākumu ietvarā tiek noteikts, ka valsts un pašvaldību iestādēm atļauts rīkot svētku un atceres dienu svinīgai atzīmēšanai paredzētas aktivitātes, bet nav atļauts rīkot publiskus pasākumus, kas veicina nekontrolētu cilvēku pulcēšanos, kuras rezultātā nav iespējams ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

6)Paredzēt plašsaziņas līdzekļu raidījumu veidošanu klātienē ne tikai epidemioloģiski drošā vidē, bet arī epidemioloģisko daļēji drošā vidē : raidījumos var piedalīties arī bērni, kuriem nav sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī citas personas bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, uzrādot sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu.Noteikt, ka raidījumi klātienē bez maskām tiek organizēti tikai tādā gadījumā, ja visiem raidījuma dalībniekiem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Attiecīgi, ja klātienē plašsaziņas līdzekļa raidījumā piedalās persona vai personas bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, tad visiem raidījuma dalībniekiem (izņemot raidījuma vadītājus gadījumos) ir pienākums lietot maskas.7)Redakcionāli precizēt sporta treniņu un sporta sacensību nosacījumus augstākā līmeņa sportistiem epidemioloģiski drošā vidē.

8)Ievērojot to, ka Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā paredz izņēmumu attiecībā uz grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā, projektā paredzēt attiecīgu izņēmumu par atstādināšanas nepiemērošanu. Vakcinācija grūtniecēm ir indicēta un pat ļoti nepieciešama, bet šis minētais ir saistīts ar vispārējo darba tiesību normu.

Darbs pie šiem grozījumiem turpinājās līdz šim rītam, tāpēc nosūtām, tiklīdz tas ir pabeigts.