Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268

22/10/2019

Cienījamās māsas un māsas vadītājas!

Vēlamies Jūs informēt, ka  šī gada 1. oktobrī ir apstiprināti ML noteikumu NR.458, kas ir veikti saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumiem Nr. 268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” grozījumiem – Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” (Latvijas Vēstnesis, 2009, 58. nr.; 2011, 161. nr.; 2013, 12. nr.; 2016, 101., 245. nr.; 2018, 128. nr.; 2019, 12. nr.) grozījumu un aizstāt 636. punktā skaitļus un vārdus “2019. gada 31. decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “2022. gada 31. decembrim”.

Informācija ir saistoša visām tām māsām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu reģistrā un kurām piešķirtie ārstniecības personas sertifikāti (atbilstoši ārstniecības personu klasifikatoram, kas bija spēkā līdz 2009.gadam) ir spēkā līdz 31.12.2019. no 01.01.2020. tiek pagarinātas profesionālās darbības tiesības.

Risinājums: noteikt, ka  māsām (medicīnas māsām) piešķirtie ārstniecības personas sertifikāti ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim, piem, pirmskolas skolu māsas, diētas māsas, traumatoloģijas un ortopēdijas māsas (sertifikāts apstiprināts un izdots Latvijas Ārstu biedrībā) uc

https://www.vestnesis.lv/op/2019/203.7