Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Konceptuālais ziņojums “Par māsas profesijas turpmāko attīstību”.

14/03/2019

Cienījamie un godājamie kolēģi!

28.02.2019. Veselības ministrijas mājas lapā sabiedriskajai apspriešanai ir izsludināts konceptuālais ziņojums “Par māsas profesijas turpmāko attīstību”.

Veselības ministrija, lai nodrošinātu Ministru kabineta atbalstītā Veselības aprūpes sistēmas reformas konceptuālā ziņojumā noteikto, ka māsas profesijas turpmākajai attīstībai jāparedz māsas kompetences pilnveidošana, nesadrumstalojot to pa vairākām pamatspecialitātēm un līdz 2019.gadam izveidojot māsas profesijas pamatspecialitāti – vispārējas aprūpes māsa, izstrādāja Konceptuālo ziņojumu “Par māsu profesijas turpmāko attīstību”.

Veselības ministrijā 19.martā plkst. 12.00 (309.telpā) notiks sabiedriskā apspriede par konceptuālo ziņojumu “Par māsas profesijas turpmāko attīstību”” – skatīt dokumenta projektu  – http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/sabiedriska_apspriede/

Kontaktpersonas: Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vadītāja: Kristīne Kļaviņa, tālrunis 67876094, e-pasts: kristine.klavina@vm.gov.lv; Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā eksperte Dace Roga, tālrunis 67876093, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv

Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi Koncepcijas projektam iesūtāmi līdz 14.marta plkst. 16.00 uz e-pastu: dace.roga@vm.gov.lv.