Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Biroja adrese
Skolas iela 3, Rīga, LV-1010, Latvija

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no 13:00 līdz 18:00
Otrdienās no 9:00 līdz 16:00
Trešdienās no 9:00 līdz 16:00
Mēneša pēdējās sestdienās no 10:00 līdz 14:00

Rekvizīti
Latvijas Māsu asociācija
Reģ. Nr.: 40 008 003 946
A/S SEB banka
Konta Nr.: LV46 UNLA 000 211 070 0674

Saziņai:
Tālrunis: 67 602 464
Konsultatīvais tālrunis: 29 363 312
Fakss: 67 218 408
E-pasts: birojs@masuasociacija.lv

Par sertifikāciju:
sertifikacija@masuasociacija.lv