Latvijas Māsu Asociācija

Aktualitātes › Lai svētīti un spēcinoši Vasaras Saulgrieži !

20/06/2017

Līgo saule, līgo bite
Pa lielo tīrumiņu,
Saule – ziedus kaltēdama,
Bite – ziedus lasīdama.

Lai svētīti un spēcinoši Vasaras Saulgrieži !