Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Latvijas Imunizācijas Valsts Padomes priekšsēdētājas Daces Zavadskas uzruna

29/12/2020

Dārgie kolēģi!

Iespējams, nekad agrāk uz pierādījumiem balstītas medicīnas un veselības
aprūpes vēsturē neesam bijuši tik globāli trauslā situācijā, kurā ikviena mediķa –
ārsta, medmāsas, farmaceita, tostarp kosmētiķa, podologa, laboratorijas un citu
speciālistu – loma ir nenovērtējama kopīgas uzticamas informācijas telpas radīšanā
un uzturēšanā.
Sabiedrībai līdz šim nav bijis jātiek galā ar tik milzīgu daudzumu jaunumu veselības
zinātņu jomā kā tagad, kad mēs kopā ar visas pasaules iedzīvotājiem esam
saskārušies ar Covid-19 pandēmiju. Ziņu plūsmu daudzveidība ir jaunā laika
fenomens, pieprasot īpašas zināšanas un prasmes, lai spētu orientēties un izsvērtu
līdzsvarotus, pamatotus informācijas avotus lēmuma pieņemšanai.

Iedzīvotāju aptaujās skaidri iezīmējas tas, ko redzam arī ikdienas sarunās ar
pacientiem, – šajos lēmumos par veselību noteicošā loma joprojām ir mediķiem.
Tādēļ mūsu, mediķu, atbildība veselības komunikācijas laukā, ikvienā tās posmā,
šobrīd ir vitāli svarīga. Profesionālās ētikas standarts un augstais medicīnas izglītībā
sasniegtais zināšanu līmenis paredz, ka sniedzam gan saviem pacientiem, gan
ikvienam, ko ikdienā sastopam, atbildīgus padomus. Tas nosaka arī spēju nemitīgi
atjaunot savas zināšanas un prast salāgot savu personisko viedokli ar tobrīd esošo
zinātnisko vienprātību un augstāko iespējamo patiesīguma līmeni, ieteikumiem
īstenojoties labas prakses rekomendācijās indivīda un sabiedrības veselības labā.

Arī mediķus, jo īpaši ārstus, ir skāris jau minētais neaptveramais informācijas
vilnis, tostarp profesionālajā jomā, tāpēc ir saprotami, ka ikdienā praktizējošam un
smagi strādājošam speciālistam ir lasītspējas robežas un limiti, uztveres apjoms, cik
daudz jaunāko rekomendāciju iespējams apgūt dažādās medicīnas disciplīnās, ir
ierobežots. Mēs, ārsti, zinām, kā rīkoties šādās situācijās. Ja mūsu priekšā ir
sarežģīts klīnisks gadījums, kura risināšanā nepieciešamas specifiskas zināšanas, mēs
vēršamies pēc padoma pie kolēģiem, kas specializējas šai jomā, vai, ja ir laiks,
meklējam informāciju drošticamos avotos. Tie ir brīži, kad pacienta interešu vārdā ir
jāapzinās savu zināšanu un iespēju robežas, un šis ir viens no mūsu profesijas
humānismā balstītajiem pamatkritērijiem – atkal un atkal apšaubīt sevi, savas
zināšanas un iesīkstējušos pieņēmumus, nemitīgi atjaunoties kopīgajā zinātnes laukā.

Arī pacienti to noteikti novērtēs, un gala iznākums būs labāks mums visiem, mūsu
kopienai, sabiedrībai, valstij. Pat nejauši, pavirši izteikts vārds šī sarežģītā laika
trauslumā var radīt neparedzamu sniega bumbas efektu – būsim vērīgi ikvienā
publiskā sarunā, neradot precedentus novecojušu aizspriedumu atbalstam.

Nav šaubu, ka vakcīnas pret Covid-19 izveide jau ir ierakstīta medicīnas zinātnes
vēsturē – esam bijuši aculiecinieki milzīgu zināšanu resursu konsolidācijai visaugstāko
humāno mērķu vārdā. Ir noticis teju vai neticamais, un mūsu rokās – daudz agrāk,
nekā cerēts – ir reāla iespēja, instruments, ar kura palīdzību iegrožot vīrusa izplatību.
Mums visiem ir ārkārtīgi svarīgi zināt un saprast, ka vakcīnu pret Covid-19 tapšanas
gaitā (kas jau ir un vēl būs reģistrētas Eiropas Zāļu aģentūrā) ir izpildītas visas
prasības, kādas piemērojam jebkurai reģistrētai vakcīnai, – nav bijis neviena
atvieglojoša vai izslēgta nosacījuma! Pandēmijas dēļ izstrādes, izpētes un
apstiprināšanas prasībām netika un netiek piemērotas nekādas atlaides. Gluži
otrādi, visas pasaules zinātniskās aprindas pievērsa pastiprinātu uzmanību šim
procesam.

Reģistrācijas process noticis ātrāk, jo tikuši ieguldīti un apvienoti medicīnas vēsturē
vēl nebijuši zinātnes, finanšu, cilvēkresursi, kā arī radikāli mainīta operativitāte
reģistrēšanas iestāžu un vakcīnu izstrādātāju sadarbībā.

Vienlaikus jāapzinās, ka, tāpat kā visām zālēm, arī vakcīnām ir ieguvumi un riski.
Katram mediķim ir zināms un jābūt izprotamam šim ieguvumu un riska
samērojamības jēdzienam. Nav un nebūs vakcīnu, kas garantētu 100% efektivitāti un
solītu, ka pēc to saņemšanas noteikti nebūs neērtību. Vakcīnas pret Covid-19
vērtēšanas rezultātam bija jāuzrāda, ka vakcīnas labvēlīgā ietekme (aizsardzība pret
Covid-19 infekciju) ievērojami pārsniedz nevēlamo, proti, jebkuras blaknes rašanos
vai potenciālos citus riskus, un šis mērķis ir pilnībā sasniegts.
Pēc Covid-19 vakcīnas reģistrācijas apstiprināšanas gan Latvijas Zāļu valsts aģentūra,
gan ikvienas valsts regulatori pastāvīgi sekos līdzi datiem par vakcīnu drošumu un
efektivitāti, tai skaitā apkopojot un analizējot nevēlamus notikumus pēc vakcinācijas
Latvijā un citviet pasaulē. Varam būt droši, ka Zāļu valsts aģentūra pastāvīgi sniegs
atjauninātu aktuālu informāciju par Covid-19 vakcīnu iedarbīgumu un drošumu.

Katrs cilvēks, kurš vakcinējas, ne tikai rūpējas par savu veselību un pasargā savus
līdzcilvēkus, bet arī demonstrē spēju iesaistīties visas kopienas un sabiedrības labā.
Vakcinācija ir praktiska rīcība, kā rūpēties par sevi, savu ģimeni un pārējiem
līdzcilvēkiem.

Šobrīd likmes ir ļoti augstas – tā ir ne tikai veselība un dzīvība pret neveselību un
nāvi, tā ir visas sabiedrības prāta veselība, tā ir atgriešanās no sociālās
polarizācijas uz normalitātes un saprašanās ceļa. Būsim tie, kas tajā rāda un rada
gaismu.

Ar patiesu cieņu

Dace Zavadska
Latvijas Imunizācijas Valsts Padomes priekšsēdētāja

Rīga,
2020. gada 27. decembrī

Avoti, kur latviešu valodā drošticami un aktuāli ieskatīties par COVID-19 vakcīnām un imunizāciju pret šo infekciju:

Zāļu valsts aģentūras mājas lapā

Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā