Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Latvijas Māsu asociācijas BIĻETENS 04.-06.2019

31/07/2019

Latvijas Māsu asociācijas BIĻETENS 04.-06.2019


11. aprīlī Latvijas Māsu asociācijas kopsapulcē tika ievēlētas jaunas LMa izpildinstitūcijas un struktūrvienības 2019.-2023. gadam. Atzinīgi tika novērtēts līdzšinējās biedrības prezidentes Ditas Raiskas darbs, un viņa turpinās vadīt LMa arī nākamos četrus gadus. Viceprezidentes amatā tika ievēlēta Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas galvenā māsa Ilze Neparte. LMa valdes locekļu pienākumus uzņēmās pildīt NRC “Vaivari” galvenā māsa Ilva Aršauska, SIA “Rīgas Dzemdību nams” Anestezioloģijas dienesta virsmāsa Evija Bakša – Zveja, VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” garīgās veselības aprūpes māsa Andrejs Cvetkovs, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” garīgās veselības aprūpes māsa Jekaterina Jeremejeva, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” bērnu aprūpes māsa Aija Lielnora, bērnu aprūpes māsa Elvīra Pinka un SIA “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” operāciju māsa Inita Veidemane.

APRĪLIS

Tika izvirzīti jaunie darbības mērķi 2019.-2023. gadam. Aktuālākās tēmas – māsu izglītības reforma, aprūpes līmeņi, aprūpes diagnozes, sabiedrības izglītošana, aprūpes kvalitāte.
Darba grupas Par veselības aprūpes nozarē strādājošo personu darba samaksas paaugstināšanu dalībnieki diskutē par bezmaksas medicīnisko pakalpojumu sniegšanu medicīnas darbiniekiem.

MAIJS

18.05. tika noorganizēta Starptautiskajai māsu dienai veltītā konference sadarbībā ar LU Medicīnas fakultāti.
Apstiprināts Sertifikācijas padomes sastāvs: priekšsēdētāja – D.Raiska, priekšsēdētājas vietniece – I.Budzila un E.Bakša-Zveja, locekles – L.Ārente, A.Stepanova, I.Veidemane, G.Dukse, V.Bathena-Krastiņa, I.Zārdiņa, E.Jasmane, S.Liepiņa un L.Korejeva.
Notiek plānošanas darbi konferencei, kas norisināsies 20. septembrī Ķīpsalā, Rīgā. Moto – “Ceļš uz jauno māsu laikmetu”.
Ņemot vērā profesionālo atbildību ikdienā, tiek organizēta Vasaras nometne 14.-15. augustā Ķekavas novada “Vilciņos”, lai palīdzētu māsām iemācīties atbrīvoties no stresa, palīdzēt sev un citiem.

JŪNIJS

PVO valde akceptējusi priekšlikumu oficiāli pasludināt 2020. gadu par māsas un vecmātes gadu. Notiek tikšanās ar sadarbības partneriem, lai īstenotu pasākumu kopumu par godu minētajam notikumam.
Ir iztulkota grāmata “Nursing Diagnoses Definition and Classification 2018.-2020.” Notiek grāmatas formatēšana.
Darba grupas Par veselības aprūpes nozarē strādājošo personu darba samaksas paaugstināšanu dalībnieki diskutē par atalgojuma palielināšanu par 20% 2020.gadā.