Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › LMa biedriem un tiem, kas vēlas tādi kļūt!

17/01/2018

Cienījamās māsas!

Par Latvijas Māsu asociācijas biedru var kļūt jebkura fiziska persona ar medicīnas māsas diplomu.

Latvijas Māsu asociācijas biedri saņem atlaides LMa rīkoto konferenču, kursu apmeklēšanai,  palīdzību juridiskos u.c. jautājumos !

Pretendents, kas vēlas kļūt par asociācijas biedru, Latvijas Māsu asociācijas  birojā iesniedz IESNIEGUMU.

Biedra naudas apmērs:
– EUR 5,00  iestāšanās maksa;
– EUR 15,00  regulārā gada biedra nauda *

–EUR 7.50 gada biedra nauda LMa biedriem bērna kopšanas atvaļinājuma laikā**

Biedra naudas iemaksas izdarāmas vienu reizi gadā līdz tekošā gada 1.martam. 

*2015. gada 22. oktobra LMa biedru kopsapulces  lēmums

** 2017.gada 27.aprīļa LMa biedru kopsapulces lēmums