Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Māsu vadītāju tikšanās

02/12/2019

Māsas vadītājas, uzaicinām Jūs 12.decembrī, plkst.11.00 LMa telpās, Skolas ielā 3 , Rīgā, uz šī gada pēdējo tikšanos, lai pastāsītu par nākamā gada aktualitātēm, dotu Jums iespēju noklausīties vadītājiem aktuālu lekciju ”Vadītāja loma un attīstība 21. gs. organizācijās” un iespēju piedalīties supervīzijas sesijā.

Dienas plāns:

  1. Aktualitātes 2020.gadā – stāsta LMa prezidente D.Raiska – plkst. 11.00
  2. “Vadītāja loma un attīstība 21. gs. organizācijās” – lasa lektore J.K.Golubeva – plkst. 12.00
  3. Supervīzija – vadīs supervizore, BKUS slimnīcas virsmāsa I. Stūre-Stūriņa plkst. 13.00-15.00

Pieteikšanās šeit.

Kas ir supervīzija?

Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu. Supervīzijas galvenais mērķis ir profesionālās darbības efektivitātes paaugstināšana. Tā var ietvert dažādu jautājumu risināšanu: profesionālo robežu apzināšanos, rīcības alternatīvas meklēšanu konkrētajās darba situācijās, attiecību veidošanu ar kolēģiem un klientiem, stresa faktoru un izdegšanas risku mazināšanu.

Kā notiek supervīzija?

Supervīzija ir process, kas sākas ar pasūtījuma noskaidrošanu – kam un kādu mērķu sasniegšanai supervīzija ir nepieciešama, un noslēdzas ar supervīzijas procesa un rezultātu novērtēšanu. Supervīzija nav iespējama bez drošas vides un savstarpējās cieņas. Tā balstās uz spēju uzticēties un konfidencialitātes principu. Supervīzija var būt atbalstoša vai izglītojoša. Ir individuālās un grupas supervīzijas.

Kad supervīzija ir nepieciešama?

Supervīzijas ir nepieciešama krīzes situācijās. Taču supervīzijas virsuzdevums ir krīzes situāciju priekšlaicīga identificēšana un novēršana.

Kā tas notiks? – vispārīgā informācija

Nodarbības notiks grupā (ne vairāk kā 12 cilvēki grupā), ko vadīs  supervizore Inita Stūre-Stūriņa.  Supervīzijas notiek drošā un konfidenciālā vidē un to pamatā ir savstarpēja cieņa un uzticēšanās. Supervīzijas galvenais mērķis ir profesionālās darbības efektivitātes paaugstināšana.