Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes

Latvijas Māsu asociācijas valde, sadarbībā ar Latvijas ārstniecības iestāžu māsām-vadītājām, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.3. apakšpunktam. publiskās apspriešanas ietvaros ir izvērtējusi informatīvo ziņojumu “Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu” un sniedz sekojošus priekšlikumus par noteikumu projekta saturu:

Lasīt tālāk

Veselības ministrijā šī gada 8. septembrī plkst. 13.00 notiks sabiedriskā apspriede (attālināti – Microsoft Teams platformā) par grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” – *docx. Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) – *docx. Paziņojums – *docx. 

Lasīt tālāk

Veselības ministrija informē, ka ar Ministru kabineta 2020.gada 19.augusta rīkojumu Nr.453 “Par Centrālo medicīnas ētikas komiteju” ir apstiprināts jauns Centrālās medicīnas ētikas komitejas personālsastāvs. Ministru kabineta 2020.gada 19.augusta rīkojums Nr.453 “Par Centrālo medicīnas ētikas komiteju”  šeit VM Par Centrālās medicīnas ētikas komitejas personālsastāvu  

Lasīt tālāk