Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes

Ar 2016.gada 16. decembri ir pieņemti grozījumi, kas ir saistoši māsām, kurām specialitāšu sertifikāti ir pēc vecā klasifikatora – diētas māsas, traumatoloģijas un ortopēdijas māsas u.c. MK noteikumos Nr. 268 ir veikti papildinājumi punktā 636. šādā redakcijā:   “636. Ārstniecības personām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu reģistrā un kurām ārstniecības personas sertifikāti ir piešķirti atbilstoši […]

Lasīt tālāk

LMa lūdz māsu sabiedrību iepazīties un izteikt viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” (VSS-1113). –     Likumprojektu skatīt šeit. Anotāciju skatīt šeit. Lūgums viedokli paust līdz 28. novembrim uz e-pastu dita.raiska@masuasociacija.lv

Lasīt tālāk