Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes

LMa šī gada 9. decembrī organizēja biedru kopsapulci, kurā ievēlēja  fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsu apvienības vadības sastāvu. Pēc biedru balsojuma par LMa  Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsu apvienības vadītāju tika ievēlēta Ilva Aršauska, vadītājas vietnieci – Iveta Kokle-Narbuta, un apvienības locekļiem – Liene Meldere, Dace Pampava, Ingrīda Gerharde, Beāte Kovaļova. Sveicam jauno komandu, un novēlam veiksmi […]

Lasīt tālāk

Ar 2016.gada 16. decembri ir pieņemti grozījumi, kas ir saistoši māsām, kurām specialitāšu sertifikāti ir pēc vecā klasifikatora – diētas māsas, traumatoloģijas un ortopēdijas māsas u.c. MK noteikumos Nr. 268 ir veikti papildinājumi punktā 636. šādā redakcijā:   “636. Ārstniecības personām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu reģistrā un kurām ārstniecības personas sertifikāti ir piešķirti atbilstoši […]

Lasīt tālāk

LMa lūdz māsu sabiedrību iepazīties un izteikt viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” (VSS-1113). –     Likumprojektu skatīt šeit. Anotāciju skatīt šeit. Lūgums viedokli paust līdz 28. novembrim uz e-pastu dita.raiska@masuasociacija.lv

Lasīt tālāk