Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Par atteikšanos no māsu sertificēšanas sistēmas

18/01/2022
Līdz šim māsām bijis ļoti sarežģīti iegūt atbilstošo kvalifikāciju, taču Saeimas ārkārtas sēdē, galējā lasījumā, tika atbalstīti grozījumi ārstniecības likumā par māsu profesijas atteikšanos no sertifikācijas.

Māsām ir atļauts patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību konkrētā pamatspecialitātē ar attiecīgo izglītības dokumentu, kas attiecas uz profesionālo pilnveidi.
Turpmāko 5 gadu plāns māsu kompetenču attīstībā māsām piedāvā kompetences, kas līdz šim netika iekļautas profesijas standartā.
Pilnveidojot reģistru sistēmu tiek noteikta 3 pakāpju sistēma ar obligātajām mācībām, kas joprojām funkcionē kā ikvienas jaunās māsas pamat kompetence, līdzās ar mainīgās daļas un izvēles mācībām.
Šis ir labs atspaids cilvēku resursu trūkumā, māsām tiek dota iespēja kļūt mobilākām. Māsas ir mūsu veselības aprūpes sistēmas pamats, to kompetence ir ikviena veselības interesēs.