Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Par izmaiņām zobārstniecības profesiju sarakstā

28/09/2020

No veselības aprūpes jomā reglamentēto profesiju saraksta tiek izslēgta zobārstniecības māsas profesija2. Attiecīgi 2020.gada 7.oktobrī stāsies spēkā arī izmaiņas ārstniecības personu klasifikatorā,izslēdzot zobārstniecības māsu no ārstniecības personu profesiju klasifikatora un nosakot, ka zobārstniecības māsām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, reģistrācija ir aktuāla līdz reģistra derīguma termiņa beigām.

VMvest_240920_izm_zobarstn_prof

Veselības ministrija informē, ka 2020.gada 7.oktobrī stāsies spēkā likums “Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu””Pārreģistrācija tiek veikta zobārsta asistenta profesijā. Zobārstniecības māsām piešķirtie sertifikāti ir derīgi līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām. Resertifikācija nav jākārto. Vienlaikus informējam, ka normatīvie akti neparedz zobārstniecības asistenta sertifikāciju. Veikt profesionālo darbību zobārsta asistenta profesijā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kompetencei atļauts Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrētiem zobārsta asistentiem. Līdz šim Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrētām zobārstniecības māsām tiek piešķirtas tiesības praktizēt zobārsta asistenta profesijā4. Ir veiktas izmaiņas ne tikai ārstniecības personu klasifikatorā, bet arī ārstniecības personu kompetenču aprakstos, precizējot zobārsta asistenta kompetenci un izglītības līmeni5.