Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Par māsu ekonomisko stāvokli un sociālo aizsargātību

09/04/2020

Latvijas Māsu asociācija aicina ārkārtējā situācijā māsu darba devējus izmantot visus Darba likumā paredzētos instrumentus, kas vērsti uz māsu kā darbinieku maksimālu sociālo nodrošinātību (piemēram, mēnešalgas un darba slodzes saglabāšana, neizmantota ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana, apmaksātas dīkstāves noteikšana).

Ne tikai nozares, bet visas Latvijas sabiedrības uzdevums ir rūpēties par to, lai ārstniecības iestādēs būtu pietiekams māsu skaits, bet darbinieku atbrīvošana no darba, piespiedu bezalgas atvaļinājuma piešķiršana vai darba slodzes un mēnešalgas samazināšana rada pamatotas bažas par to, ka vēl jo vairāk samazināsies māsu skaits, un tas atstās iespaidu ne tikai uz veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti šī brīža apstākļos, bet arī turpmāk pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Latvijas Māsu asociācija aicina Veselības ministriju un darba devējus, pieņemot lēmumus par māsu darba slodzēm un nodarbinātību vairākās darba vietās, vadīties no apsvēruma, ka maksimāli jāsaglabā katras māsas šī brīža darba slodze un atalgojums, lai nodrošinātu māsu ekonomisko stāvokli un sociālo aizsargātību. Gadījumos, ja māsa ir nodarbināta vairākās darba vietās, bet vienā no darba vietām ir jāizbeidz darba tiesiskās attiecības, aicinām nodrošināt māsas ekonomiskās situācijas nepasliktināšanos – nodrošināt kopējo darba slodzi un mēnešalgu, kādu māsa ir saņēmusi vairākās darba vietās kopā.

Latvijas Māsu asociācijas valde

Vēstule par māsu ekonomisko situāciju