Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

LATVIJAS MĀSU HIMNA

Es stāvēšu uz zemes šīs ar plaukstām vērstām debesīs,

Pār tiem kam sāp, pār tiem, kas lūdz, lai gūtu cerību ikdienu.

Un mirdzot žēlsirdībā cēlā ar smaidu, nopūtu vai glāstu,

Es došu gaismu sadegot, pār tiem kam sāp, pār tiem kas lūdz.

Piedz.

Es esmu Māsa Latvijai un visos laikos līdzās tevīm būšu!

Es stāvēšu par dzīvu dvēseli un visu cilvēkmīlestību!

Es savu vārdu nesu cēli, tai vainagā ko dzīve pin,

Lai neaizmirstu to kas biju, kas esmu un kam jābūt vēl…

Lai Māsas vārds, skan visos laikos, kā svēta rinda dzīves grāmatā,

Un mirdz ar žēlsirdības gaismu ikdienu jaunā cerībā!

Piedz.

Es esmu Māsa Latvijai un visos laikos līdzās tevīm būšu!

Es stāvēšu par dzīvu dvēseli un visu cilvēkmīlestību!

 

Biedrības „Latvijas Māsu asociācijas” misija, vīzija un mērķi

2015.-2019. gadam

MISIJA

Pārstāvēt māsas Latvijā un Eiropā, iesaistīties veselības politikas veidošanā, lai uzlabotu veselības aprūpi un veicinātu profesijas attīstību.

VĪZIJA

Māsas profesija – veselības aprūpes pamats. 

MĒRĶI:

  1. Veicināt kvalitatīvu profesionālu aprūpes sniegumu veselības aprūpes sistēmā.

  2. Stimulēt un veicināt profesionālo attīstību māsām.

  3. Veidot un organizēt dažādas programmas/grupas informācijas un ideju apmaiņai māsu vidū.

  4. Veicināt veselības aprūpes standartu attīstību.

  5. Pilnveidot un uzturēt māsu specializāciju kompetences.

  6. Pārstāvēt biedru intereses.

  7. Īstenot un pilnveidot sertifikācijas procesu.

  8. Nodrošināt tālākizglītību un profesionālo pilnveidi.

  9. Informēt māsas par profesionālās prakses jautājumiem un inovācijas tendencēm.

Lai sasniegtu šos mērķus, ir būtiski, ka biedrība veido un uztur pozitīvu sadarbību, lai veicinātu brīvu ideju un informācijas apmaiņu, ar darba devējiem un citām interešu grupām valsts, Baltijas valstu un pasaules mērogā.

Biedrības valdes locekļi attīsta dažādu programmu/projektu izvirzīšanu un īstenošanu, kas uzlabotu māsu profesionālo, sociālo un ekonomisko statusu, un tiesības iesaistīties veselības aprūpes politikas veidošanā, kas attiecas uz māsu praksi un aprūpes kvalitāti.