Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.
Nr.p.k. Pakalpojums Maksa EUR Pamatojums
1. 1)Profesionālās darbības pārskata izvērtēšana 14,23 MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
2. 2)Sertifikācijas eksāmena praktiskās daļas kārtošana 14,23 MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
3. 3)Sertifikācijas eksāmena teorētiskās daļas kārtošana 21,34 MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
4. 4)Sertifikāta vai tā dublikāta noformēšana, reģistrēšana un izsniegšana 9,96 MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
5. SERTIFIKĀCIJAS MAKSA KOPĀ : EUR 59.76*
6. 1)Resertifikācijas izvērtēšana 24,19 MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
7. 2)Profesionālās darbības pārskata izvērtēšana 14,23 MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
8. 3)Sertifikāta vai tā dublikāta noformēšana, reģistrēšana un izsniegšana 9,96 MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
9. RESERTIFIKĀCIJAS MAKSA KOPĀ: EUR 48,38*
10. Biedra iestāšanās maksa no 2016.gada 1.janvāra 5,00 Biedru kopsapulce 2015.gada 22.oktobrī
11. Gada biedra nauda no 2020.gada 1.janvāra 25,00 Biedru kopsapulce 2019.gada 5.decembris
12. Gada biedra nauda bērna kopšanas atvaļinājuma laikā no 2019.gada 1.janvāra 15,00 Biedru kopsapulce 2018.gads
13. Konferences maksa nebiedriem (1 TIP) 2.00 par 1 TIP Valdes sēdes protokols Nr.14-2019
14. REPREZENTĀCIJAS DALĪBA KONFERENCĒS
15. Priekšlasījums (20min) 300,00 Valdes sēdes protokols Nr.4/2019 Rīgā,2019.gada 6.martā
16. Stends ar izdales materiālīem 300,00 Valdes sēdes protokols Nr.4/2019 Rīgā,2019.gada 6.martā
17. Tikai izdales materiāli 15,00 Valdes sēdes protokols Nr.4/2019 Rīgā,2019.gada 6.martā
18. Tikai banneris 150,00 Valdes sēdes protokols Nr.4/2019 Rīgā,2019.gada 6.martā
19. Konferences maksa: 2.00 eur par 1 TIP • Par katru TIP izglītības pasākumos: LMA biedriem - agrīna pieteikšanas 1 eiro/TIP, vēlīna pieteikšanas -2 eiro /TIP Nebiedriem - agrīna pieteikšanas 3 eiro/TIP, vēlīna pieteikšanas -6 eiro /TIP ** Valdes sēdes protokols Nr. 3/2021,Rīgā, 2021.gada 9.martā
20. Apmācīttiesīgas personas statusa piešķiršana Pirmreizējā dokumentu izskatīšana - 50 eiro; dokumentu izskatīšana statusa atjaunošanai -30 eiro** Valdes sēdes protokols Nr. 3/2021,Rīgā, 2021.gada 9.martā

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

** Lēmums spēkā no 2021.gada 1.aprīļa