Latvijas Māsu Asociācija
Nr.p.k. Pakalpojums Maksa EUR Pamatojums
1. Profesionālās darbības pārskata izvērtēšana 14,23 MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
2. Sertifikācijas eksāmena praktiskās daļas kārtošana 14,23 MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
3. Sertifikācijas eksāmena teorētiskās daļas kārtošana 21,34 MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
4. Sertifikāta vai tā dublikāta noformēšana, reģistrēšana un izsniegšana 9,96 MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
5. Resertifikācija 24,19 MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
6. Profesionālās darbības pārskata izvērtēšana 14,23 MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
7. Sertifikāta vai tā dublikāta noformēšana, reģistrēšana un izsniegšana 9,96 MK noteikumi Nr.672, Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 28.p.)
8. Biedra iestāšanās maksa no 2016.gada 1.janvāra 5,00 Biedru kopsapulce 2015.gada 22.oktobrī
9. Gada biedra nauda no 2016.gada 1.janvāra 15,00 Biedru kopsapulce 2015.gada 22.oktobrī
10. Konferences maksa nebiedriem (1 TIP) 1,50 Valdes sēdes protokols Nr.13-2015

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

SERTIFIKĀCIJAS MAKSA KOPĀ : EUR 59,76 (1.-4.punkti)
RESERTIFIKĀCIJAS MAKSA KOPĀ: EUR 48,38 (5.-7.punkti)