Latvijas Māsu Asociācija

Priekšsēdētāja                                 Ilze Gaile 

Priekšsēdētājas vietniece            Aija Lazdāne 

Sekretāre                                           Agnese Voicehovska  

Locekles                                             Sarmīte Briede, Areta Namniece