Latvijas Māsu Asociācija

Priekšsēdētāja                              Ilze Gaile ( 3 balsis, 1 atturās)

Priekšsēdētājas vietniece          Aija Lazdāne ( 4 balsis)

Sekretāre                                Agnese Voicehovska  (3 balsis, 1 atturās)

Locekles                                      Sarmīte Briede, Areta Namniece