Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Inta Kalniņa – RK locekle

Daiga Briede RK locekle

Ingūna Rozentāle – RK locekle

Revīzijas komisijas nolikumu (APSTIPRINĀTS   Ar Latvijas Māsu asociācijas valdes  2019.gada 16. jūnija sēdes protokolu Nr. 8 ) Revizijas_komisijas_NOLIKUMS_LMa2019.pdf