Latvijas Māsu Asociācija

Andris Upminis – Revīzijas komisijas priekšsēdētājs, e-pasts: andris.upminis@gmail.com

Ingūna Rozentāle – RK sekretāre

Aija Lielnora – RK locekle