Latvijas Māsu Asociācija

Priekšsēdētājs: Ludmila Jefimova
Tālrunis: 29256581
E-pasts: ludmila.jefimova@siva.gov.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Olga Pavlova

Sekretārs: Zita Vonda

Locekļi: Irina Alekejenoka, Alia Stepanova

 

Sertifikācijas komisijas sēdes 2018. gadā:

27. janvāris, 24. februāris, 24. marts, 28. aprīlis, 26. maijs, 30.jūnijs, 28. jūlijs, 25.augusts, 29. septembris, 27. oktobris, 24. novembris, 15. decembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 10.00.

Tālākizglītības punktu sadalījums (100) sertifikāta derīguma termiņa laikā

Ambulatorās aprūpes māsas pamatspecialitātē.

Obligātie (60%)

 • Pacientu aprūpe ar:
 • neiroloģiskām saslimšanām
 • pulmonoloģiskām saslimšanām
 • kardioloģiskām saslimšanām
 • gastroenteroloģiskām saslimšanām
 • endokrinoloģiskām saslimšanām
 • nefroloģiskām saslimšanām
 • reimatoloģiskām saslimšanām
 • infekcijas slimībām.
 • hematoloģiskām slimībām.
 • pacientu aprūpe mājās
 • geriatrisku pacientu aprūpe
 • onkoloģiskām saslimšanām.
 • bērnu aprūpe dažādu saslimšanu gadījumos
 • Stomu, brūču aprūpes pamatprincipi
 • Medikamentozā terapija, medikamentu ievade
 • Vakcinācija, profilakses pasākumi

Vēlamie (40%)

 • Neatliekamā palīdzība (10TIP obligāti).
 • Saskarsme/Ētika.
 • Ergonomikas pamatprincipi.
 • Uztura pamatprincipi.
 • Veselības veicināšanas pamatprincipi.
 • Pacientu terapeitiskā izglītošana.
 • Juridiskie aspekti pacientu aprūpē, darba procesa organizēšanā un nodrošinājumā.
 • Infekcijas kontrole
 • Pacientu aprūpes plānošana, sniegšana un aprūpes rezultātu izvērtēšana ambulatorās aprūpes praksē

Priekšsēdētājs: Evija Bakša – Zveja
Tālrunis: 29570053
E-pasts: evijabaksa@gmail.com

Priekšsēdētāja vietnieks: Mārīte Daukste

Sekretārs: Inese Goranska

Locekļi: Alvīne Lāce, Alite Kužuma

 

Sertifikācijas komisijas sēdes 2018. gadā:

08. janvāris, 05. februāris, 05. marts, 09. aprīlis, 07. maijs,04.jūnijs, 02. jūlijs,  03. septembris, 08. oktobris, 05. novembris, 03. decembris

Sēdes notiek Rīgā, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Anestezioloģijas katedrā vai Rīgas Dzemdību nama 3. stāva mācību telpā plkst. 17.00.

Priekšsēdētājs: Aija Lielnora
Tālrunis: 26476426
E-pasts: aija.lielnora@inbox.lv; bama_sert_kom@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietnieks, sekretārs: Inga Markova

Locekļi: Rudīte Berezovska, Diana Antona, Irina Grecka, Jeļena Pettinena

 

Sertifikācijas komisijas sēdes 2018. gadā:

27. janvāris, 24. februāris, 24. marts, 28. aprīlis, 26. maijs, 27.jūnijs,  01.augusts, 29. septembris, 27. oktobris, 24. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 10.00.

Priekšsēdētājs: Līga Ārente
Tālrunis: 29183153
E-pasts: liga.arente@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietnieks, sekretārs: Simona Ameļkoviča

Locekļi: Līga Rancāne, Eva Bikovska-Šimanovska, Svetlana Naturina

Sertifikācijas komisijas sēdes 2018. gadā:

20. februāris, 30. aprīlis, 13. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 15.00.

Priekšsēdētājs: Valentīna Lapiņa
Tālrunis: 29858732
E-pasts: valentinal@stradini.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Māra Bārene

Sekretārs: Gita Sproģe

Locekļi: Ingrīda Talce, Līga Majore, Daina Salmiņa

Sertifikācijas komisijas sēdes 2018. gadā:

19.aprīlis, 8.novembris

Sēdes notiek Rīgā, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Endoskopijas nodaļas  telpās plkst. 16.00.

Priekšsēdētājs: Ilva Aršauska
Tālrunis: 29120168
E-pasts: ilva.arsauska@nrc.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Dace Pampava

Sekretārs: Iveta Kokle-Narbuta

Locekļi: Beāte Kovaļova,  Ingrīda Gerharde, Liene Meldere

Sertifikācijas komisijas sēdes 2018. gadā:

25. janvāris, 22. marts, 24. maijs, 26. jūlijs, 27. septembris, 29. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 15.00.

Priekšsēdētājs: Ilze Rožkalne
Tālrunis: 29242945
E-pasts: ilze.rozkalne@stradini.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Anželika Rasa

Sekretārs: Lāsma Ozoliņa

Locekļi: Anta Arnolde, Zinaīda Mazure

Sertifikācijas komisijas sēdes 2018. gadā:

21. marts, 12. jūnijs, 10. septembris, 5. decembris

Sēdes notiek Rīgā, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Ambulatorās un diagnostiskās nodaļas konferenču zāle plkst. 15.00.

Priekšsēdētājs: Inese Zārdiņa
Tālrunis: 29186889
E-pasts: inesevps@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Sandra Igenberga

Sekretārs: Silvija Krusta

Locekļi: Dagnija Rubene, Elga Zaķe, Ināra Zepa

Sertifikācijas komisijas sēdes 2018. gadā:

16. janvāris, 20. februāris, 20. marts, 16.maijs, 12. jūnijs, 10. jūlijs, 21. augusts, 18. septembris, 11. decembris

Sēdes notiek Rīgā, Tvaika ielā 2, VSIA Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra galvenās māsas kabinetā plkst. 10.00.

Priekšsēdētājs: Sandra Liepiņa
Tālrunis: 29454963
E-pasts: sandra.liepina@aslimnica.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Ingūna Rozentāle

Sekretārs: Sarmīte Briede

Locekļi: Dace Kancāne, Inese Budzila, Areta Namniece

Sertifikācijas komisijas sēdes 2018. gadā:

23. janvāris, 6. marts, 10. aprīlis, 08. maijs, 12. jūnijs, 24. jūlijs, 21. augusts, 18. septembris, 16. oktobris, 13. novembris, 11. decembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 17.00.

Internās aprūpes māsas kompetencs skatīt šeit.

Tālākizglītības punktu sadalījums (100) sertifikāta derīguma termiņa laikā Internās aprūpes māsas pamatspecialitātē.

 1. Obligātie (60%)
 • Neiraloģija. Neiroloģisku pacientu aprūpe.
 • Pulmonoloģija. Pulmonoloģisku pacientu aprūpe.
 • Kardioloģija. Kardioloģisku pacientu aprūpe.
 • Gastroenteroloģija. Gastroenteroloģisku pacientu aprūpe.
 • Endokrinoloģija. Endokrinoloģisku pacientu aprūpe.
 • Nefroloģija. Nefroloģisku pacientu aprūpe.
 • Reimatoloģija. Pacientu aprūpe ar reimatoloģiskām slimībām.
 • Infekcijas slimības. Pacientu aprūpe ar infekcijas slimībām.
 • Hematoloģija. Pacientu aprūpe ar hematoloģiskām slimībām.
 1. Vēlamie (40%)
 • Neatliekamā palīdzība (10TIP obligāti).
 • Transfuzioloģija.
 • Katastrofu medicīna.
 • Geriatrisku pacientu aprūpe.
 • Narkoloģija, toksikoloģija.
 • Onkoloģija. Pacientu aprūpe ar onkoloģiskām saslimšanām.
 • Saskarsme/Ētika.
 • Ergonomikas pamatprincipi.
 • Medikamentozā terapija, medikamentu ievade.
 • Uztura pamatprincipi.
 • Veselības veicināšanas pamatprincipi.
 • Pacientu terapeitiskā izglītošana.
 • Stomu, brūču aprūpes pamatprincipi.
 • Juridiskie aspekti pacientu aprūpē, darba procesa organizēšanā un nodrošinājumā.

Priekšsēdētājs: Dace Jakovicka
Tālrunis: 29642828
E-pasts: dace.jakovicka@stradini.lv

Sekretārs: Leila Korejeva

Locekļi: Ingrīda Savicka, Inga Barisa, Ilze Laimiņa, Oksana Boikova, Solvita Āboliņa

Sertifikācijas komisijas sēdes 2018. gadā:

11. janvāris, 08. februāris, 15. marts, 12. aprīlis, 17. maijs, 14. jūnijs, 12. jūlijs, 09. augusts, 13. septembris, 11. oktobris, 08. novembris, 13. decembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 16.00.

Priekšsēdētājs: Dagnija Pamata
Tālrunis: 29156265
E-pasts: dagnijapamata@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Anita Znotiņa

Sekretārs: Una Kregzde

Locekļi: Biruta Kārkliņa, Irēna Zavaļņuka

Sertifikācijas komisijas sēdes 2018. gadā:

14.februāris, 16.maijs, 08.augusts, 14.novembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 16.00.

Priekšsēdētājs: Inta Laže
Tālrunis: 29411816
E-pasts: inta.laze@aslimnica.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Santa Štālmane

Sekretārs: Ginta Lāce

Locekļi: Inga Mockus, Anžela Jeluškina, Daiga Briede

Sertifikācijas komisijas sēdes 2018. gadā:

23.maijs, 31.oktobris

Sēdes notiek Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” telpās plkst. 15.00.

Tālākizglītības pasākumu virzieni onkoloģiskās aprūpes māsas resertifikācijai:

 

 • Onkoloģisko pacientu aprūpes principi:
 • Staru terapija
 • Ķīmijterapija
 • Onkoķirurģija
 • Paliatīvā aprūpes pamatprincipi onkoloģijā
 • Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanā
 • Psiholoģiskie aspekti onkoloģisko pacientu aprūpē

Priekšsēdētājs: Inita Veidemane
Tālrunis: 28456659
E-pasts: inita.veidemane@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Anda Vanaga,

Sekretārs: Dace Ivanovska

Locekles:Ilze Vaļikova, Zane Tīcmane

 

Sertifikācijas komisijas sēdes 2018. gadā:

27. janvāris, 24.februāris, 24. marts, 28. aprīlis, 30. jūnijs, 25. augusts, 29. septembris, 27. oktobris, 24. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 10.00.

Kompetences OPERĀCIJU MĀSAS PAMATSPECIALITĀTĒ var apskatīt šeit

 

Operācijas māsu resertifikācijai nepieciešamie tālākizglītības pasākumi atbilstoši specialitātei:

 1. Perioperatīvās aprūpes plānošana, organizēšana, nodrošināšana un novērtēšana

 2. Pacienta sagatavošana perioperatīvai ārstēšanai. Izgulējumu riski, to novērtēšana, profilaktiskie pasākumi. Pacienta pozicionēšana

 3. Perioperatīvās aprūpes darbības, kas novērš vai mazina asiņošanas risku.

 4. Infekcijas kontroles pasākumi perioperatīvās aprūpes laikā. Aseptikas antiseptikas un vides higiēnas pasākumi perioperatīvās aprūpes laikā

 5. Pacienta postoperatīvās aprūpes plānošana, sniegšana, rezultātu izvērtēšana

 6. Ķirurģiskajās operācijās izmantojamie sintētiskie un biomateriāli

 7. Medicīniskās ierīces, ķirurģisko operāciju nodrošināšanai. Ķirurģiskās tehnoloģijas dažādiem operāciju profiliem un tehnikām.

 8. Medicīnisko ierīču apstrādes procesi, dezinfekcija, sterilizācija, tās plānošana, nodrošināšana, uzturēšana, monitorings, kontrole, kvalitāte un drošība

 9. Medicīnisko ierīču aprites procesi. Resursu plānošana, nodrošināšana, uzskaite, dokumentēšana

 10. Pacientu drošība.

Priekšsēdētājs: Evija Kluce
Tālrunis: 28680750
E-pasts: evija.kluce@vadc.gov.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Svetlana Griškova

Sekretārs: Zenta Zahareviča

Locekļi: Velta Andrijevska, Emma Ašurko

Sertifikācijas komisijas sēdes 2018. gadā:

01. marts, 05.jūlijs, 08.novembris

Sēdes notiek Rīgā, Sēlpils ielā 9, Valsts asinsdonoru centra telpās

Priekšsēdētājs: Vija Bathena
Tālrunis: 29299673
E-pasts: vija.bathena@rdn.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Lolita Kirsanova

Sekretārs: Inta Zuimiča

Locekļi: Antra Kupriša, Iveta Baumgarte, Kristīne Embure, Signe Irša

Sertifikācijas komisijas sēdes 2018. gadā:

11. aprīlis, 06.jūnijs, 12.septembris, 3.oktobris, 21. novembris, 12. decembris

Sēdes notiek Rīgā, Miera ielā 45, Rīgas Dzemdību nama telpās plkst. 16.00.

Priekšsēdētājs: Elita Brūvele
Tālrunis: 26466985
E-pasts: elita.vzc@latnet.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Inese Skaģere

Sekretārs: Agnese Pētersone

Locekļi: Simona Ļebedeva, Ilze Ogriņa, Liene Jēkabsone

Sertifikācijas komisijas sēdes 2018. gadā:

27.janvāris, 24. marts, 26.maijs, 29. septembris, 24.novembris

Sēdes notiek Rīgā, Dzirciema ielā 20, RSU Stomatoloģijas institūta telpās plkst. 14.00.

Zobārstniecības māsu sertifikācijas komisijai vienojoties tika nolemts par sekojošu kompetenču sadalījumu zobārstniecības māsu specialitātē resertifikācijai :

Neatliekamā palīdzība  – 10 punkti

Profilakse- Mutes veselība un higiēna -30 punkti

Zobārstniecības tēmas – 70 punkti

Citas specialitātes  -20 punkti

Priekšsēdētājs: Gunta Dukse
Tālrunis: 26413400
E-pasts: sertifikacija@zobuhigienisti.lv

Sekretārs: Līga Putrinska

Locekļi: Indra Tetere, Marina Medne, Anita Preisa

Sertifikācijas komisijas sēdes 2018. gadā:

9.marts, 19. maijs, 7. septembris, 27. oktobris

Sēdes notiek Rīgā, Bruņinieku ielā 25 plkst. 17.00.