Latvijas Māsu Asociācija

Priekšsēdētājs: Ludmila Jefimova
Tālrunis: 29256581
E-pasts: ludmila.jefimova@siva.gov.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Olga Pavlova

Sekretārs: Anda Sadauska

Locekļi: Olga Mašutina, Daiga Vecpuise, Baiba Ļucāne

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

28. janvāris, 25. februāris, 25. marts, 22. aprīlis, 27. maijs, 1. jūlijs, 30. septembris, 28. oktobris, 25. novembris, 16. decembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 10.00.

Priekšsēdētājs: Evija Bakša – Zveja
Tālrunis: 29570053
E-pasts: evijabaksa@gmail.com

Priekšsēdētāja vietnieks: Mārīte Daukste

Sekretārs: Inese Goranska

Locekļi: Alvīne Lāce, Alite Kužuma

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

9. janvāris, 6. februāris (RDzN), 6. marts (PSKUS), 3. aprīlis, 8. maijs, 5. jūnijā, 3. jūlijs, 4. septembris, 2. oktobris, 6. novembris, 4. decembris

Sēdes notiek Rīgā, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Anestezioloģijas katedrā vai Rīgas Dzemdību nama 3. stāva mācību telpā plkst. 17.00.

Priekšsēdētājs: Aija Lielnora
Tālrunis: 26476426
E-pasts: aija.lielnora@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietnieks, sekretārs: Inga Markova

Locekļi: Rudīte Berezovska, Diana Antona, Irina Grecka, Jeļena Pettinena

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

28. janvāris, 25. februāris, 25. marts, 29. aprīlis, 27. maijs, 28. jūnijs, 23. augusts, 30. septembris, 28. oktobris, 25. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 10.00.

Priekšsēdētājs: Līga Ārente
Tālrunis: 29183153
E-pasts: liga.arente@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietnieks, sekretārs: Simona Ameļkoviča

Locekļi: Līga Rancāne, Eva Bikovska-Šimanovska, Svetlana Naturina

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

5. janvāris, 15. jūnijs, 9. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 15.00.

Priekšsēdētājs: Valentīna Lapiņa
Tālrunis: 29858732
E-pasts: valentinal@stradini.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Māra Bārene

Sekretārs: Gita Sproģe

Locekļi: Ingrīda Talce, Līga Majore, Daina Salmiņa

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

28.aprīlis, novembris

Sēdes notiek Rīgā, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Endoskopijas nodaļas  telpās plkst. 16.00.

Priekšsēdētājs: Ilva Aršauska
Tālrunis: 29229124
E-pasts: ilva.arsauska@nrc.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Dace Pampava

Sekretārs: Iveta Kokle-Narbuta

Locekļi: Beāte Kovaļova,  Ingrīda Gerharde, Liene Meldere

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

26. janvāris, 23. marts, 25. maijs, 27. jūlijs, 28. septembris, 30. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 15.00.

Priekšsēdētājs: Ilze Rožkalne
Tālrunis: 29242945
E-pasts: ilze.rozkalne@stradini.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Anželika Rasa

Sekretārs: Lāsma Ozoliņa

Locekļi: Anta Arnolde, Zinaīda Mazure

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

20. marts, 19. jūnijs, 22. septembris, 14. decembris

Sēdes notiek Rīgā, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Ambulatorās un diagnostiskās nodaļas konferenču zāle plkst. 15.00.

Priekšsēdētājs: Inese Zārdiņa
Tālrunis: 29186889
E-pasts: inesevps@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Sandra Igenberga

Sekretārs: Silvija Krusta

Locekļi: Dagnija Rubene, Elga Zaķe, Ināra Zepa

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

17. janvāris, 14. februāris, 14. marts, 16.maijs, 13. jūnijs, 18. jūlijs, 15. augusts, 19. septembris, 7. novembris, 12. decembris

Sēdes notiek Rīgā, Tvaika ielā 2, VSIA Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra galvenās māsas kabinetā plkst. 10.00.

Priekšsēdētājs: Sandra Liepiņa
Tālrunis: 29454963
E-pasts: sandra.liepina@aslimnica.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Ingūna Rozentāle

Sekretārs: Sarmīte Briede

Locekļi: Dace Kancāne, Inese Budzila, Areta Namniece

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

18. janvāris, 15. februāris, 27. februāris, 2., 23. marts, 12. aprīlis, 16. maijs, 13. jūnijs, 4. jūlijs, 8. augusts, 5. septembris, 10. oktobris, 7. novembris, 12. decembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 17.00.

Priekšsēdētājs: Dace Jakovicka
Tālrunis: 29642828
E-pasts: dace.jakovicka@stradini.lv

Sekretārs: Leila Korejeva

Locekļi: Ingrīda Savicka, Inga Barisa, Ilze Laimiņa, Oksana Boikova, Solvita Āboliņa

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

26. janvāris, 16. februāris, 23. marts, 20. aprīlis, 19. maijs, 15. jūnijs, 20. jūlijs, 24. augusts, 21. septembris, 19. oktobris, 23. novembris, 14. decembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 16.00.

Priekšsēdētājs: Dagnija Pamata
Tālrunis: 29156265
E-pasts: dagnijapamata@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Anita Znotiņa

Sekretārs: Una Kregzde

Locekļi: Biruta Kārkliņa, Irēna Zavaļņuka

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

11. aprīlis, 11. jūlijs, 17. oktobris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 16.00.

Priekšsēdētājs: Inta Laže
Tālrunis: 29411816
E-pasts: inta.laze@aslimnica.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Santa Štālmane

Sekretārs: Ginta Lāce

Locekļi: Inga Mockus, Anžela Jeluškina, Daiga Briede

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

25. janvāris, 15. marts, 12. aprīlis

Sēdes notiek Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” telpās plkst. 15.00.

Priekšsēdētājs: Inita Veidemane
Tālrunis: 28456659
E-pasts: inita.veidemane@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Anda Vanaga,

Sekretārs: Dace Ivanovska

Locekles:Ilze Vaļikova, Zane Tīcmane

 

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

28. janvāris, 25. marts, 29. aprīlis, 17. jūnijs, 26. augusts, 30. septembris, 28. oktobris, 25. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 10.00.

Priekšsēdētājs: Evija Kluce
Tālrunis: 28680750
E-pasts: evija.kluce@vadc.gov.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Svetlana Griškova

Sekretārs: Zenta Zahareviča

Locekļi: Velta Andrijevska, Emma Ašurko

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

4. janvāris, 23. marts, 2. maijs, 29. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Sēlpils ielā 9, Valsts asinsdonoru centra telpās

Priekšsēdētājs: Vija Bathena
Tālrunis: 29299673
E-pasts: vija.bathena@rdn.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Lolita Kirsanova

Sekretārs: Inta Zuimiča

Locekļi: Antra Kupriša, Iveta Baumgarte, Kristīne Embure-Zapoļska, Signe Irša

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

11. janvāris, 10. maijs, 23. augusts, 22. novembris, 12. decembris

Sēdes notiek Rīgā, Miera ielā 45, Rīgas Dzemdību nama telpās plkst. 16.00.

Priekšsēdētājs: Elita Brūvele
Tālrunis: 26466985
E-pasts: elita.vzc@latnet.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Inese Skaģere

Sekretārs: Agnese Pētersone

Locekļi: Simona Ļebedeva, Ilze Ogriņa, Liene Jēkabsone

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

25. marts, 27.maijs, 17. jūnijs, 30. septembris

Sēdes notiek Rīgā, Dzirciema ielā 20, RSU Stomatoloģijas institūta telpās plkst. 14.00.

Zobārstniecības māsu sertifikācijas komisijai vienojoties tika nolemts par sekojošu kompetenču sadalījumu zobārstniecības māsu specialitātē resertifikācijai :

Neatliekamā palīdzība  – 10 punkti

Profilakse- Mutes veselība un higiēna -30 punkti

Zobārstniecības tēmas – 70 punkti

Citas specialitātes  -20 punkti

Priekšsēdētājs: Anda Mironova
Tālrunis: 26481042
E-pasts: sertifikacija@zobuhigienisti.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Ieva Apine

Sekretārs: Līga Putrinska

Locekļi: Gunta Dukse, Olga Veldre

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

5. janvāris, 27. aprīlis, 20. maijs, 7., 28. septembris, 28. oktobris

Sēdes notiek Rīgā, Bruņinieku ielā 25 plkst. 17.00.