Latvijas Māsu Asociācija

Dita Raiska

Latvijas Māsu asociācijas prezidente

Inese Budzila

Latvijas Māsu asociācijas viceprezidente

Līga Ārente

Latvijas Māsu asociācijas valdes locekle

Evija Bakša - Zveja

Latvijas Māsu asociācijas valdes locekle

Dace Kancāne

Latvijas Māsu asociācijas valdes locekle

Iveta Krastiņa

Latvijas Māsu asociācijas valdes locekle

Ilze Neparte

Latvijas Māsu asociācijas valdes locekle

Elita Svareniece

Latvijas Māsu asociācijas valdes locekle