Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Par revīzijas ziņojuma publiskošanu

10/07/2019

Valsts kontrole ir pabeigusi lietderības revīziju “Cilvēkresursi veselības aprūpē”, kuras mērķis bija iegūt pārliecību, vai Veselības ministrijas īstenotā cilvēkresursu attīstības politika veicina uz iedzīvotājiem orientētas, racionālas, efektīvas un kvalitatīvas veselības nozares attīstību, nodrošinot šī mērķa īstenošanai nepieciešamos cilvēkresursus ilgtermiņā.

Ņemot vērā, ka revīzijas ietvaros Valsts kontrole sadarbojās ar ārstniecības personu profesionālajām organizācijām un revīzijā vērtēja ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas procesus, vēlamies Jūs informēt, ka revīzijas ziņojums “Cilvēkresursi veselības aprūpē” 2019.gada 3.jūlijā tiek publiskots Valsts kontroles mājas lapā www.lrvk.gov.lv  sadaļā “Revīzijas – Revīziju ziņojumi”.

Valsts kontrole pateicas Latvijas Māsu asociācijai par sadarbību revīzijas laikā šeit