Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Par Vispārējās aprūpes māsas profesijas standartu un grozījumiem MK noteikumos Nr. 268

07/07/2020

Publiskai apspriešanai līdz 30.jūlijam nodoti grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”

Grozījumi noteikumos – *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) – *docx. Paziņojums par līdzdalības iespējām – *docx.

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams iesniegt līdz šī gada 29.jūlijam Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākajai ekspertei Dacei Rogai uz e-pastu: dace.roga@vm.gov.lv. Kontaktpersonas par tiesību akta izstrādi: Dace Roga, tālrunis 67876093 un Kristīne Kļaviņa, tālrunis 67876094, e-pasts: kristine.klavina@vm.gov.lv.