Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Piedalies pētījumā!

19/05/2017

Labdien!

Es, LU Medicīnas fakultātes Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Māszinības” 2.kursa studente, Linda Alondere, veicu pētījumu ar mērķi noskaidrot nepilnīgi veiktas pacientu aprūpes ietekmējošos faktorus.

Pētījuma instruments ir ASV Mičiganas Universitātes profesores B.Kališas (Beatrice J.Kalish) izstrādāta aptaujas anketa MISSED NURSING CARE (The MISSCARE Survey), kura veidota no vairākām daļām.

Jūsu līdzdalība pētījumā ir brīvprātīga. Iegūtie dati ir konfidenciāli un anonīmi.

Pētījuma respondentu mērķauditorija – internās medicīnas, ķirurģiskā profila un intensīvās terapijas nodaļu māsas.

Paldies!

Lai izpildītu anketu, saiti https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBXtyxoEVczDQZyNHhOclN8RRJfwXxG0XTTHI_zfWbOOK3Mg/viewform?c=0&w=1  nepieciešams iekopēt jaunā cilnē.