Vai esat savā darba vietā nodrošināti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem?