Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Māszinības” uzsāk pieteikumu pieņemšanu

26/06/2017

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte

 Uzsāks pieteikumu pieņemšanu studiju turpināšanai  profesionālā augstākās izglītības  bakalaura studiju programmā “Māszinības”

 

Iegūstamais grāds:                  profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē
Iegūstamā kvalifikācija:        

  • bērnu aprūpes māsa,
  •  internās aprūpes māsa,
  • anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa,
  • operāciju māsa,
  • ambulatorās aprūpes māsa,
  • ķirurģiskās aprūpes māsa,
  •  garīgās aprūpes māsa

Mērķauditorija:

Māsas, kuras ir ieguvušas  koledžas izglītību un māsas kvalifikāciju

Studiju vietu skaits:   30 budžeta,  50 maksas

 Dokumentu iesniegšana:

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē,  Raiņa bulvārī  19 – 109. kab, Rīgā

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • pases kopija (jāuzrāda oriģināls);
  • iepriekšējo izglītību apliecinošo dokumentu un to pielikumu kopijas (jāuzrāda oriģināli);
  • dokumenta, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu kopija, ja tāds ir (jāuzrāda oriģināls).

 

Pieteikšanās studijām – 05.07. – 18.07.2017

Datums Laiks Vieta
05.07. – 07.07.2017 9.30-11.30 un 13.00-16.30 Raiņa bulv. 19,
Medicīnas fakultāte,109. telpā
10.07.  – 12.07.2017 10.30-13.00 un 14.30-18.00
17.07.  – 18.07.2017 9.30-13.00 un 14.30-17.30

 

Rezultātu paziņošana
Rezultātus iespējams uzzināt  19.07.2017  no plkst.12.00  Raiņa bulv. 19, 109. Telpā

 

Reģistrācija
(reģistrēties iespējams pēc iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas)

Datums Laiks Vieta
19.07. 12.30-17:00 Raiņa bulv. 19,
Medicīnas fakultāte,109. telpā
20.07. 9.30-17:00
21.07. 8.30-16.00

 

Informācijai : Sekretāre: Anita Jankovska,  e-pasts:anita.jankovska@lu.lv, tālr.: 67034378;  Studiju programmas direktore: Ina  Mežiņa – Mamajeva, e-pasts: ina.mezina@lu.lv, tālr.: 67034492