Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Publiskai apspriešanai līdz 14.aprīlim nodoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.317 un Nr.1268 māsas profesijas nosaukuma saskaņošanai

04/03/2021

Publiskai apspriešanai līdz šī gada 14.aprīlim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”” un Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 “Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”” (turpmāk – Noteikumu projekti).

Noteikumu projekti izstrādāti, lai saskaņotu māsas profesijas nosaukumu ar likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” nākotnes redakcijā ietverto māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijas nosaukumu un saskaņotu māsas profesijas specialitāšu nosaukumus; precizēt pārreģistrācijas kārtību māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijā saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā “Par māsas profesijas turpmāko attīstību” ietverto.

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz šī gada 14.aprīlim uz e-pasta adresi: dace.roga@vm.gov.lv

Publiskai apspriešanai nodotie Noteikumu projekti pieejami Veselības ministrijas tīmekļa vietnē https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/publiskai-apspriesanai-lidz-14aprilim-nodoti-grozijumi-ministru-kabineta-noteikumos-nr317-un-nr1268-masas-profesijas-nosaukuma-saskanosanai

Pielikumā pievienoti: Noteikumu projekti (Nr.317 un Nr.1268), sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).