PIETEIKŠANĀS TURPINĀS!Garīgās veselības aprūpes māsu apvienības 2018.gada konference

2018.gada 29.novembrī   Latvijas Universitātes LIELAJĀ aulā Raiņa bulvarī 19, Rīgā  notiks  LMA  Garīgās veselības aprūpes māsu apvienības 2018.gada  konference.

(vairāk…)

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

 Latvijas Māsu asociācija pauž neizpratni un sašutumu par to, ka 2019. gada budžeta projektā nav paredzēts finansējums darba samaksas paaugstināšanai veselības aprūpes nozarē un jaunās valdības veidošanas sarunās ir izskanējis nodoms atcelt Veselības aprūpes finansēšanas likumu.

Latvijas Māsa – ir veselības aprūpes sistēmas SIRDS un DVĒSELE, bez kuras nav iespējama kvalitatīva ārstniecība! Diemžēl, nākas atzīt, ka tie ir tikai skaisti vārdi.

Normālais pagarinātais darba laiks, zemais atalgojums un ilgstošie tukšie politiskie solījumi ir veicinājuši Māsas profesijas izskaušanu no veselības aprūpes sistēmas, kas vienlaikus paredz arī pacientu aprūpes izskaušanu.

Latvijas Māsu asociācija vērš sabiedrības uzmanību, ka plānotā Veselības aprūpes finansēšanas likuma atcelšana, Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014. – 2020. gadam nepildīšana un Veselības Ministrijas darba grupā (VM 12.06.2018 rīkojumu Nr.118 “Par darba grupas izveidi veselības  aprūpes nozarē strādājošo personu darba samaksas palielināšanu”) ignorēšana valdībā, rada redzamu situāciju, ka jau tuvākajā nākotnē Latvijā veselības aprūpe var palikt bez profesijas Māsa, bet pacienti bez aprūpes.

Lai cik dīvaini tas arī būtu, mēs runājam par profesiju Māsa, par tās pastāvēšanas iespējām Latvijā 21.gadsimtā. Mēs vairs nevaram runāt par nākotnes attīstības iecerēm, virzību uz attīstīto valstu Māsu profesijas praksi, bet gan par reālu iespēju būt!

Jautājums politiskajai elitei: ”Varbūt Latvijai nav vajadzīgas Māsas? Varbūt valsts simtgades plānā ir paredzēts citāda veida aprūpes modelis, kurā aprūpi nodrošinās tehniska mašīna, kuru sauks par veselības aprūpes sistēmas SIRDI un DVĒSELI?”

Pēdējos divos gados tika daudz strādāts pie veselības aprūpes reformas, un tas bija labi iesākts darbs, kurā Veselības ministrija kopā ar Latvijas Māsu asociāciju, Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodbiedrību un citiem partneriem strādāja, lai izvērtētu patieso situāciju nozarē, novērstu darba roku trūkumu veselības aprūpē un noteiktu ārstniecības iestādēs strādājošajiem darba samaksas palielināšanai nepieciešamo finansējumu vidējā termiņā, kā arī risinātu turpmāk iespējamu pakalpojumu sniegšanu normāla darba laika ietvaros ar esošajiem cilvēkresursiem un jauno speciālistu piesaisti. Ir panākta daudzpusēja partneru vienošanās, ka darba samaksas pieaugumam ārstniecības iestādēs strādājošiem 2019.- 2021.gadam ir jābūt vidēji 20% apmērā katru gadu. 2021.gadā ārstu vidējai darba samaksai sasniedzot divkāršu tautsaimniecībā nodarbināto vidējo darba samaksu, no kuras tālāk tiek atvasināta formula 100/ 60/ 40, kas ir darba samaksas aprēķins ārstiem, māsām un citiem speciālistiem. Taču šim darbam izskatās, ka nebūs turpinājuma ar labām beigām, jo politiskā arēna ir akla un ilgstoši turpina demonstrēt Latvijas sabiedrībai tuvredzību attiecībā uz valsts veselību. To apliecina arī valdības noraidījums Veselības ministrijas sagatavotajam un parlamentā iesniegtajam nepieciešamā finansējuma pieprasījumam kā prioritāram pasākumam 2019. – 2021. gada vidēja termiņa budžeta sagatavošanas laikā ar atrunām, ka tagad visu prasiet nākošajai valdībai. Un kā tad ar pēctecību? Kur paliek atbildība par iesākto? Vai tautas labklājība tiek mērīta tikai četrgadēs?

Diemžēl, šī ir patiesā īstenība un tā ir mūsējā – visas sabiedrības īstenība, sāpe un veselība! Ja sabiedrība pieļaus, ka tiks atcelts Veselības aprūpes finansēšanas likums, ārstniecības personas, kuru rokās ir cilvēka veselība un dzīvība joprojām būs tādā līmenī, kāds ir mazkvalificētam darba spēkam, taču atbildība tiks prasīta visaugstākajā pakāpē. 2014. – 2020. gadam rakstīto veselības aprūpes reformu virsmērķis ir palielināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto gadu skaitu un novērst priekšlaicīgu nāvi. Lai to sekmīgi paveiktu, valsts veselības aprūpes budžetam tika plānots novirzīt līdz 2020. g. vismaz 4% no iekšzemes kopprodukta (IKP) un to atbalsta Eiropas Komisija un Pasaules Veselības organizācija. Valdības pienākums – minēto apņemšanos izpildīt- ir nostiprināts Veselības aprūpes finansēšanas likumā. Taču, ja tiks atcelts vai mainīts Veselības finansēšanas likums, tiks atcelts likumā nostiprinātais valdības pienākums īstenot šo procesu un Latvijas veselības aprūpe joprojām būs viena no trūcīgākajām, tātad arī nedrošākajām Eiropā. Vai tas saskan ar sabiedrības kopējiem mērķiem – vesels cilvēks, vesela un stipra valsts! Vai tomēr politiskai elitei ir izdevīgs slims un neaprūpēts Latvijas iedzīvotājs, un tātad arī slima valsts?

Sabiedrībai šobrīd ir jāzvana lielās trauksmes zvani par to, ka atceļot veselības aprūpes finansēšanas likumu pastāv reāli draudi, ka pacientam nebūs pie kā iet, jo nebūs ne māsu, ne ārstu! Iespējams, ka Veselības aprūpes finansēšanas likums šobrīd ir nepilnīgs un nepatver visas sabiedrības intereses, taču tas nav pamats tā atraidīšanai, bet gan kopējam dialogam un pilnveidei.

         Latvijas Māsu asociācija cer, ka valdība strādā sabiedrības labā un, ka tai ir saistoši solījumi, kopējā labuma mērķi un rūpes par Latviju!

 

 Latvijas Māsu sabiedrības vārdā,

Latvijas Māsu asociācijas valde

 31.10.2018.Rīga.Latvija

Eiropas Antibiotiķu dienai veltīta konference

Eiropas Antibiotiķu dienas aktualizēšanas mērķis ir atbalstīt Eiropas valstu veselības aizsardzības iestāžu veiktos pasākumus, lai visā Eiropā īstenotu viegli uztveramu un vienotu komunikācijas kampaņu par antibiotiku racionālu lietošanu. (vairāk…)

Svarīga informācija, kas jāatceras, ārstējoties ar GILENYA

Saskaņā ar Latvijas Zāļu valsts aģentūrā apstiprināto riska vadības plānu, publicējam  zāļu riska mazināšanas izglītojošos materiālus par zālēm Gilenya®  (fingolimods). (vairāk…)

Sertifikāta izņemšana

Sakarā ar Latvijas Māsu asociācijas privātuma politiku http://www.masuasociacija.lv/privatuma-politika/ , atgādinām, ka sertifikāts specialitātē tiek izsniegts personīgi Māsai (medicīnas māsai) , uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai citai personai, ja tā uzrāda tiešās personas parakstītu pilnvaru. (vairāk…)

“Exploring Knowledge Translation & Innovations in Pediatric Nursing Care.”

Dear Team Latvian Nurses Association,

Greetings from Euro Pediatric Nursing 2019,

As the Program Director for “31st World Congress on Pediatric Nursing” i would like to invite you for collaborate “  Latvian Nurses Association ” as an official partner to this conference which is going to be held at Paris, France during March 04-05, 2019. This conference will be held based on the theme “Exploring Knowledge Translation & Innovations in Pediatric Nursing Care.” This event will be hosted by Conference series LLC. Anticipating 200 to 300 delegates from 70+ countries, this eclectic event will host keynote speakers, professors, Exhibitors, students and delegates from entire world. (vairāk…)

Bērnu aprūpes māsu apvienības konference

PIETEIKŠANĀS SLĒGTA! 2018.gada 6.novembrī Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Ārstu mājas 5. stāva auditorijā, Vienības gatve 45,Rīgā notiks  LMA Bērnu aprūpes māsu apvienības konference. (vairāk…)

Sertifikāta izņemšana

Sakarā ar Latvijas Māsu asociācijas privātuma politiku http://www.masuasociacija.lv/privatuma-politika/ , atgādinām, ka sertifikāts specialitātē tiek izsniegts personīgi Māsai (medicīnas māsai) , uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai citai personai, ja tā uzrāda tiešās personas parakstītu pilnvaru. (vairāk…)

UZMANĪBU IZMAIŅAS! LOMA un INFEKCIJU KONTROLES un STERILIZĀCIJAS ASOCIĀCIJAS V Starpdisciplinārā konference

Uzmanību- mainās konferences norises vieta – Pilsoņu iela 13, Rīga, Korpuss 15, konferenču zāle. Kā atrast konferences norises vietu, aicinām skatīt informācijā par konferences programmu.

2018. gada 26.-27. oktobrī Pilsoņu iela 13, Rīga, Korpuss 15, konferenču zālē notiks  Latvijas Operāciju Māsu apvienības un Infekciju Kontroles un Sterilizācijas asociācijas V Starpdisciplinārā konference “Profesionālā atbildība”. (vairāk…)

Konference “HIV/AIDS medicīniskie, tiesiskie un sociāli politiskie aspekti”

Aicinām Jūs piedalīties konferencē “HIV/AIDS medicīniskie, tiesiskie un sociāli politiskie aspekti”, kas veltīta vienai no mūsdienu aktuālākajām veselības aprūpes un sabiedrības problēmām, un tiek organizēta Pasaules HIV/AIDS dienas ietvaros, šī gada 1. decembrī. (vairāk…)