Par revīzijas ziņojuma publiskošanu

Valsts kontrole ir pabeigusi lietderības revīziju “Cilvēkresursi veselības aprūpē”, kuras mērķis bija iegūt pārliecību, vai Veselības ministrijas īstenotā cilvēkresursu attīstības politika veicina uz iedzīvotājiem orientētas, racionālas, efektīvas un kvalitatīvas veselības nozares attīstību, nodrošinot šī mērķa īstenošanai nepieciešamos cilvēkresursus ilgtermiņā. (vairāk…)

Nāc strādāt vissirsnīgāko darbu visā visumā un saņem papildu stipendiju!

Bērnu slimnīca kopā ar Bērnu slimnīcas fondu piedāvā īpašas stipendijas tām māsām, kuras šogad turpinās studijas profesionālajā bakalaura [programmā vai vēlas mainīt specialitāti paralēli strādājot Bērnu slimnīcā! (vairāk…)

Iespēja papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas bezmaksas mācībās!

Veselības ministrija informē,  ka  projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” (turpmāk- Projekts) ietvaros  tiek piedāvāta iespēja ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas bezmaksas mācībās. (vairāk…)

LMA biroja darba laiki JŪLIJĀ

Dārgie,kolēģi!

Informējam, ka š.g. jūlija mēneša  pēdējā  sestdienā, 27.jūlijā LMa birojs būs slēgts.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki darbdienās LMa birojā jūlijā: (vairāk…)

Vasaras nometne māsām!

Lielisks brīdis, lai aizmirstu ikdienas rūpes un vairāk parūpētos par savu iekšējo pasauli, motivētu sevi, sasniegtu mieru un spētu harmoniski rīkoties. (vairāk…)

Supervīzija Māsām vadītājām

 Cien. Māsas vadītājas!

Vasaras izskaņu, jaunu darba cēlienu pēc vasaras atvaļinājumiem iesāksim ar tikšanos un aktualitāšu, jaunāko tēmu noklausīšanos un ar iepazīšanās nodarbību Supervīzijā Māsām vadītājām. (vairāk…)

Cilvēkresursi veselības aprūpē – Valsts kontroles revīzijas ziņojums

Analizējot situāciju veselības aprūpē, ir identificējamas četras galvenās problēmas cilvēkresursu trūkums, ārstu izvietojuma nevienmērība un novecošana, kā arī medicīnas personāla nepietiekamais atalgojums. Šīs problēmas ir nepieciešams risināt, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. (vairāk…)

Sagatavošanās kursi eksāmenam ”Ievads aprūpes procesā ”

Informējam, ka kārtējie vienas dienas sagatavošanās kursi  sertifikācijas eksāmenam ”Ievads aprūpes procesā” notiks š.g. 22. augustā (vairāk…)

🌞 Skanīgu līgošanu un maģisku Jāņu dienu!

Sertifikāta izņemšana ar pilnvaru

Sakarā ar Latvijas Māsu asociācijas privātuma politiku http://www.masuasociacija.lv/privatuma-politika/ , atgādinām, ka sertifikāts specialitātē tiek izsniegts personīgi Māsai (medicīnas māsai) , uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai citai personai, ja tā uzrāda tiešās personas parakstītu pilnvaru. (vairāk…)