Kā kļūt par LMa biedru?

Par Latvijas Māsu asociācijas biedru var kļūt jebkura fiziska persona ar medicīnas māsas diplomu vai māszinību studiju programmas pēdējā kursa students.

Pretendents, kurš vēlas kļūt par asociācijas biedru, Latvijas Māsu asociācijas  birojā vai epastā birojs@masuasociacija.lv iesniedz IESNIEGUMU.

Biedra naudas apmērs:
– EUR 5,00  iestāšanās maksa; 
– EUR 25,00  regulārā gada biedra nauda*

EUR 15,00 gada biedra nauda LMa biedriem bērna kopšanas atvaļinājuma laikā**

Biedra naudas iemaksas izdarāmas vienu reizi gadā līdz kārtējā gada 1.martam.

Latvijas Māsu asociācijas biedri saņem atlaides LMa rīkoto konferenču, kursu apmeklēšanai,  palīdzību juridiskos  u.c. jautājumos.

* 2019. gada 5. decembra LMa biedru kopsapulces  lēmums

**2018. gada 20. septembra LMa biedru kopsapulces  lēmums

 

Stājas spēkā grozījumi Ārstniecības likumā

25. janvārī stājas spēkā grozījumi Ārstniecības likumā, kas paredz sekmēt māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijas attīstību, kā arī nodrošināt lielāku māsas mobilitāti darba tirgū un atvieglotu māsas profesijas specializācijas iegūšanu. 

(vairāk…)

Ārstniecības personu – māsu mentoru sagatavošana

Māsas profesijas turpmākā attīstība + Tālākizglītības karte

Informatīvā kampaņa par tālākizglītības karti notiks 10.februārī plkst 16.00

Pieteikšanās šeit (vairāk…)

Latvijas Māsu asociācijas birojs būs atvērts ar 31. janvāri. 

‼️‼️ Latvijas Māsu asociācijas birojs būs atvērts ar 31. janvāri. 

(vairāk…)

Par atteikšanos no māsu sertificēšanas sistēmas

Līdz šim māsām bijis ļoti sarežģīti iegūt atbilstošo kvalifikāciju, taču Saeimas ārkārtas sēdē, galējā lasījumā, tika atbalstīti grozījumi ārstniecības likumā par māsu profesijas atteikšanos no sertifikācijas.

(vairāk…)

Informatīvā kampaņa Tālākizglītības karte

Nurse Prescribing in Mental Health For Current and Aspiring Nurse Prescribers

Tuesday 25th January 2022 Virtual Conference

Vairāk informācija šeit   nurse-prescribing-mental-health-jan-2022

Darba grupas sanāksme ” Aprūpes koncepcija”

Š.g. 20. janvārī pulksten 16.00 aicinām visus interesentus piedalīties atvērtā darba grupas sanāksmē “Aprūpes koncepcija”.

(vairāk…)

Biedru kopsapulce