LMa Operāciju māsu apvienības gada atskaites konference

LMa Operāciju māsu apvienības gada atskaites konference notiks š.g. 6.martā no plkst. 13.00 – 15.40, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, Duntes 22, Rīga, Administrācijas ēkas, konferenču zālē. (vairāk…)

LMa biedra nauda 2020. gadā

Cienījamie LMa biedri!

2019. gada 5. decembrī norisinājās kārtējā LMa biedru kopsapulce, kurā tika nolemts, ka no 2020. gada 1. janvāra biedra nauda ir EUR 25,00. (vairāk…)

VIDEO: paneļdiskusija par māsas profesijas standartu un izglītības reformu

13.februārī Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā Starptautiskā māsu un vecmāšu gada ietvaros norisinājās paneļdiskusija “Māsas profesijas reforma”. (vairāk…)

Aicinām iesūtīt tēzes konferencei “Profesionālā identitāte un profesijas atpazīstamība”

Starptautiskā māsu un vecmāšu gada ietvaros 2020.gada 12.maijā Rīgas Stradiņa universitātes (Dzirciema ielā 16, Rīgā) Aulā norisināsies konference “Profesionālā identitāte un profesijas atpazīstamība” (Professional identity and visibility). (vairāk…)

Aptauja māsu viedoklim par paredzamajām profesijas refomām un tālākizglītību!

Aicinām  aizpildīt māsu aptauju, kas dos iespēju uzzināt māsu motivējošos un demotivējošos faktorus neformālai tālākizgītībai, kā arī noskaidrot māsu viedokli par paredzamajām profesijas refomām. (vairāk…)

Ārstniecības personu mentoru sagatavošana

Cienījamie Kolēģi!

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca piedāvā neformālās izglītības mācības māsām – Ārstniecības personu mentoru sagatavošana, no šī gada 3.marta līdz 6. maijam! (vairāk…)

Sertifikāta izņemšana ar pilnvaru

Sakarā ar Latvijas Māsu asociācijas privātuma politiku http://www.masuasociacija.lv/privatuma-politika/ , atgādinām, ka sertifikāts specialitātē tiek izsniegts personīgi Māsai (medicīnas māsai) , uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai citai personai, ja tā uzrāda tiešās personas parakstītu pilnvaru. (vairāk…)

Aptaujas anketa – pētījumu par medicīnas māsu un māsu palīgu izpratni par ergonomiku, ergonomikas principiem un to pielietojumu darba vidē. 

Esmu Māszinību programmas 3.kursa studente Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā un sava kvalifikācijas darba ietvaros vēlos veikt pētījumu par medicīnas māsu un māsas asistentu izpratni par ergonomiku, ergonomikas principiem un to pielietojumu darba vidē. (vairāk…)

Aicinām pieteikties paneļdiskusijai par māsas profesijas reformu!

Latvijas Māsu asociācija aicina  piedalīties paneļdiskusijā par māsas profesijas reformu. Paneļdiskusija norisināsies 13.februārī plkst. 10.00 – 12.00 Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas, Administrācijas ēkas konferenču zālē.  Pieteikšanās līdz 12. februārim plkst. 12.00, nosūtot e-pastu uz adresi birojs@masuasociacija.lv (vairāk…)

Konference “Līderība māsas praksē”

2020.gada 19.martā LU Zinātņu mājā, Alfa auditorijā (Jelgavas iela 3, Rīga) norisināsies konference “Līderība māsas praksē – jauniem iespaidiem un idejām”. (vairāk…)