Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

1. Resertificējamās ārstniecības personas dati:

Piekrītu

(pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, kurā tiek veikta resertifikācija):

Numurs


Derīguma termiņš (dd.mm.gggg)


Pamatspecialitāte, apakšspecialitāte vai papildspecialitāte, kurā sertifikāts izsniegts

Pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes nosaukums

(informāciju sniedz par visām ārstniecības iestādēm, kurās ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņa laikā resertificējamā ārstniecības persona strādā vai ir strādājusi):

ārstniecības iestādes un struktūrvienības nosaukums


Amats:


darba attiecības laika posmā

no:

līdz:

+ Pievienot vēl vienu

Izziņas numurs


Pasākuma organizators


Pasākuma nosaukums


Pasākuma norises datums(-i)


Stundu/tālākizglītības punktu skaits


+ Pievienot vēl vienu

Darbības veids


Laikposms


Tālākizglītības punktu skaits

+ Pievienot vēl vienu

Pēc dokumenta izdrukāšanas šie punkti būs jāapstiprina ar parakstu

13.1. man saskaņā ar tiesas nolēmumu nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību

13.2. neesmu citas personas aizgādnība

13.3. man saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību

Pārbaudiet sagatavoto informāciju! Nospiežot taustiņu „Saglabāt” Jūsu sagatavotā informācija tiks ģenerēta PDF formātā un Jums būs iespēja to saglabāt savā datorā vai zibatmiņā. Pēc taustiņa „Saglabāt” nospiešanas Jūsu sagatavotā informācija būs pieejama tikai Jūsu datorā vai zibatmiņā. Latvijas Māsu asociācija neveic Jūsu ievadīto datu saglabāšanu.