Latvijas Māsu Asociācija

Priekšsēdētājs: Ludmila Jefimova
Tālrunis: 29256581
E-pasts: ludmila.jefimova@siva.gov.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Olga Pavlova

Sekretārs: Anda Sadauska

Locekļi: Olga Mašutina, Daiga Vecpuise, Baiba Ļucāne

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

28. janvāris, 25. februāris, 25. marts, 22. aprīlis, 27. maijs, 1. jūlijs, 30. septembris, 28. oktobris, 25. novembris, 16. decembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 10.00.

Priekšsēdētājs: Evija Bakša – Zveja
Tālrunis: 29570053
E-pasts: evijabaksa@gmail.com

Priekšsēdētāja vietnieks: Mārīte Daukste

Sekretārs: Inese Goranska

Locekļi: Alvīne Lāce, Alite Kužuma

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

9. janvāris, 6. februāris (RDzN), 6. marts (PSKUS), 3. aprīlis, 8. maijs, 5. jūnijā, 3. jūlijs, 4. septembris, 2. oktobris, 6. novembris, 4. decembris

Sēdes notiek Rīgā, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Anestezioloģijas katedrā vai Rīgas Dzemdību nama 3. stāva mācību telpā plkst. 17.00.

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsu resertifikācijai nepieciešamie tālākizglītības pasākumi atbilstoši specialitātei:

 1. Vispārējās, reģionālās un lokālās anestēzijas nodrošināšana
 2. Vitālo funkciju nodrošināšana un monitorēšana, invazīvais monitorings
 3. Pacientu aprūpe pirms un pēc anestēzijas, kā arī anestēzijas laikā
 4. Pacientu aprūpes nodrošināšana pacientiem intensīvās terapijas un reanimācijas laikā, t.s. septiska pacienta aprūpe
 5. Aprūpes nodrošināšana pacientiem ar akūtām un hroniskām sāpēm
 6. Medikamentozās aprūpes nodrošināšana, diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšanas laikā pacientiem intensīvās terapijas un reanimācijas laikā, kateholamīnu un inotropu atbalsts intensīvajā terapijā: medikamenti, ievades veidi
 7. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana, paplašinātā kardiopulmonālā reanimācija visa vecuma pacientiem, katastrofu medicīna
 8. Pacientu aprūpes plānošana, sniegšana un aprūpes rezultātu izvērtēšana anestezioloģijā, reanimatoloģijā, intensīvajā terapijā, pirmsslimnīcas un slimnīcas neatliekamajā un katastrofu medicīnā.
 9. Respiratorās sistēmas funkciju nodrošināšana (skābekļa terapija, invazīvā un neinvazīvā mākslīgā plaušu ventilācija, hiperbārā oksigenizācija)
 10. Transfūzijas metožu, tai skaitā autologo asiņu transfūzijas, nodrošināšana intensīvās terapijas, neatliekamās palīdzības un anestēzijas laikā.
 11. Toksikoloģija
 12. .Infekcijas kontrole anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes nodrošināšanā
 13. Mehāniskās sirds atbalsta sistēmas intensīvās terapijas praksē

Priekšsēdētājs: Aija Lielnora
Tālrunis: 26476426
E-pasts: aija.lielnora@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietnieks, sekretārs: Inga Markova

Locekļi: Rudīte Berezovska, Diana Antona, Irina Grecka, Jeļena Pettinena

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

28. janvāris, 25. februāris, 25. marts, 29. aprīlis, 27. maijs, 28. jūnijs, 23. augusts, 30. septembris, 28. oktobris, 25. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 10.00.

Bērnu aprūpes māsu resertifikācijai nepieciešamie tālākizglītības pasākumi atbilstoši specialitātei:

Tālākizglītības pasākumi ar atbilstošu tematiku:
1)neatliekamā palīdzībā,
2) bērnu augšanas un attīstības īpatnībās,
3)bērnu aprūpes nodrošināšanā bērnu infekcijas slimību gadījumos,
4)specifiskās aprūpes sniegšanā bērniem dažādu orgānu saslimšanu gadījumos, neonatoloģijā, sociālajā pediatrijā, bērnu rehabilitācijā, bērnu aprūpē pirms un pēc ķirurģiskām manipulācijām, bērnu aprūpē intensīvajā terapijā un neatliekamās situācijās, bērnu paliatīvajā aprūpē,
5)medikamentu un ārstniecisko procedūru vadīšanas īpatnības bērnu vecumā,
6)profilaktisko pasākumu veikšanā,
7)pedagoģijas un saskarsmes principos,
8)profesionālās darbības juridiskajos pamatos
(MK noteikumi Nr. 268,p.510,513)

Priekšsēdētājs: Līga Ārente
Tālrunis: 29183153
E-pasts: liga.arente@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietnieks, sekretārs: Simona Ameļkoviča

Locekļi: Līga Rancāne, Eva Bikovska-Šimanovska, Svetlana Naturina

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

5. janvāris, 15. jūnijs, 9. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 15.00

 

 

 

 

Priekšsēdētājs: Valentīna Lapiņa
Tālrunis: 29858732
E-pasts: valentinal@stradini.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Māra Bārene

Sekretārs: Gita Sproģe

Locekļi: Ingrīda Talce, Līga Majore, Daina Salmiņa

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

28.aprīlis, novembris

Sēdes notiek Rīgā, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Endoskopijas nodaļas  telpās plkst. 16.00.

Priekšsēdētājs: Ilva Aršauska
Tālrunis: 29229124
E-pasts: ilva.arsauska@nrc.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Dace Pampava

Sekretārs: Iveta Kokle-Narbuta

Locekļi:  Ingrīda Gerharde, Beāte Kovaļova, Liene Meldere

 

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

26. janvāris, 23. marts, 25. maijs, 27. jūlijs, 28. septembris, 30. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 15.00.

Priekšsēdētājs: Ilze Rožkalne
Tālrunis: 29242945
E-pasts: ilze.rozkalne@stradini.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Anželika Rasa

Sekretārs: Lāsma Ozoliņa

Locekļi: Anta Arnolde, Zinaīda Mazure

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

20. marts, 19. jūnijs, 22. septembris, 14. decembris

Sēdes notiek Rīgā, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Ambulatorās un diagnostiskās nodaļas konferenču zāle plkst. 15.00.

Priekšsēdētājs: Inese Zārdiņa
Tālrunis: 29186889
E-pasts: inesevps@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Sandra Igenberga

Sekretārs: Silvija Krusta

Locekļi: Dagnija Rubene, Elga Zaķe, Sandra Untere, Ināra Zepa

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

17. janvāris, 14. februāris, 14. marts, 16. maijs, 13. jūnijs, 18. jūlijs, 15. augusts, 19. septembris, 7. novembris, 12. decembris

Sēdes notiek Rīgā, Tvaika ielā 2, VSIA Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra galvenās māsas kabinetā plkst. 10.00.

Garīgās veselības  aprūpes māsu resertifikācijai nepieciešamie tālākizglītības pasākumi atbilstoši specialitātei:

 1. Psiholoģijas jautājumi, saskarsme
 1. Profesionālā saskarsme pacientu aprūpē.

Saskarsmes īpatnības darbā ar pacientiem ar psihiskās veselības traucējumiem, psihozes un agresīvas uzvedības gadījumā, ar personām ar attīstības traucējumiem, geriatriskiem pacientiem.

 1. Konfliktu cēloņi. Konfliktu risināšanas iespējas aprūpes procesā
 1. Aprūpes process
 1. Šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi. Pacientu aprūpes īpatnības, medikamentozā aprūpe, biežāk lietojamo medikamentu iedarbība un blakusparādības
 2. Afekta un garastāvokļa traucējumi. Pacientu aprūpes īpatnības. Pacientu pēc pašnāvības mēģinājumiem aprūpe, pacientu uzvedības īpatnības un pašnāvības brīdinājumi. Medikamentozā aprūpe, biežāk lietojamo medikamentu (antidepresantu) iedarbība un blakusparādības.
 3. Neirotiski, ar stresu saistīti un somatoformie traucējumi.
 4. Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ.
 5. Psihiski un uzvedības traucējumi, kas saistīti ar seksuālo attīstību un orientāciju.
 6. Sāpju psihosomātika.

 III Bērnu ar psihiskās veselības un attīstības traucējumiem aprūpe

 1. Atkarības bērnu vecumā. Atkarību ārstēšana, medikamentozā aprūpe.
 2. Uzvedības un emocionālie traucējumi, kas parasti sākušies bērnībā un pusaudžu vecumā. Bērnu ar personības un uzvedības traucējumiem aprūpes īpatnības. Bērnu aprūpes psiholoģiskie un pedagoģiskie aspekti. Psihoemocionālais atbalsts bērniem ar uzvedības traucējumiem. Medikamentozās aprūpes īpatnības bērniem, medikamentu iedarbība un blakusparādības.
 3. Praktiskā toksikoloģija bērniem.

Priekšsēdētājs: Sandra Liepiņa
Tālrunis: 29454963
E-pasts: sandra.liepina@aslimnica.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Ingūna Rozentāle

Sekretārs: Sarmīte Briede

Locekļi: Dace Kancāne, Inese Budzila, Areta Namniece

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

18. janvāris, 15. februāris, 27. februāris, 2., 23. marts, 12. aprīlis, 16. maijs, 13. jūnijs, 4. jūlijs, 8. augusts, 5. septembris, 10. oktobris, 7. novembris, 12. decembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 17.00.

Priekšsēdētājs: Dace Jakovicka
Tālrunis: 29642828
E-pasts: dace.jakovicka@stradini.lv

Sekretārs: Leila Korejeva

Locekļi: Ingrīda Savicka, Inga Barisa, Ilze Laimiņa, Oksana Boikova, Solvita Āboliņa

 

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

26. janvāris, 16. februāris, 23. marts, 20. aprīlis, 19. maijs, 15. jūnijs, 20. jūlijs, 24. augusts, 21. septembris, 19. oktobris, 23. novembris, 14. decembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 16.00.

Priekšsēdētājs: Dagnija Pamata
Tālrunis: 29156265
E-pasts: dagnijapamata@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Anita Znotiņa

Sekretārs: Una Kregzde

Locekļi: Biruta Kārkliņa, Irēna Zavaļņuka

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

11. aprīlis, 11. jūlijs, 17. oktobris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 16.00.

Priekšsēdētājs: Inta Laže
Tālrunis: 29411816
E-pasts: inta.laze@aslimnica.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Santa Štālmane

Sekretārs: Ginta Lāce

Locekļi: Inga Mockus, Anžela Jeluškina, Daiga Briede

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

25. janvāris, 15. marts, 12. aprīlis

Sēdes notiek Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” telpās plkst. 15.00.

 

Priekšsēdētājs: Inita Veidemane
Tālrunis: 28456659
E-pasts: inita.veidemane@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Anda Vanaga

Sekretārs: Dace Ivanovska

Locekļi: Ilze Vaļikova, Zane Tīcmane

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

28. janvāris, 25. marts, 29. aprīlis, 17. jūnijs, 26. augusts, 30. septembris, 28. oktobris, 25. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 10.00

Operācijas māsu resertifikācijai nepieciešamie tālākizglītības pasākumi atbilstoši specialitātei:

 1. Perioperatīvās aprūpes plānošana, organizēšana, nodrošināšana un novērtēšana

 2. Pacienta sagatavošana perioperatīvai ārstēšanai. Izgulējumu riski, to novērtēšana, profilaktiskie pasākumi. Pacienta pozicionēšana

 3. Perioperatīvās aprūpes darbības, kas novērš vai mazina asiņošanas risku.

 4. Infekcijas kontroles pasākumi perioperatīvās aprūpes laikā. Aseptikas antiseptikas un vides higiēnas pasākumi perioperatīvās aprūpes laikā

 5. Pacienta postoperatīvās aprūpes plānošana, sniegšana, rezultātu izvērtēšana

 6. Ķirurģiskajās operācijās izmantojamie sintētiskie un biomateriāli

 7. Medicīniskās ierīces, ķirurģisko operāciju nodrošināšanai. Ķirurģiskās tehnoloģijas dažādiem operāciju profiliem un tehnikām.

 8. Medicīnisko ierīču apstrādes procesi, dezinfekcija, sterilizācija, tās plānošana, nodrošināšana, uzturēšana, monitorings, kontrole, kvalitāte un drošība

 9. Medicīnisko ierīču aprites procesi. Resursu plānošana, nodrošināšana, uzskaite, dokumentēšana

 10. Pacientu drošība.

Priekšsēdētājs: Evija Kluce
Tālrunis: 28680750
E-pasts: evija.kluce@vadc.gov.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Svetlana Griškova

Sekretārs: Zenta Zahareviča

Locekļi: Velta Andrijevska, Emma Ašurko

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

4. janvāris, 23. marts, 2. maijs, 29. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Sēlpils ielā 9, Valsts asinsdonoru centra telpās

Priekšsēdētājs: Vija Bathena
Tālrunis: 29299673
E-pasts: vija.bathena@rdn.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Lolita Kirsanova

Sekretārs: Inta Zuimiča

Locekļi: Antra Kupriša, Iveta Baumgarte, Kristīne Embure-Zapoļska, Signe Irša

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

11. janvāris, 10. maijs, 23. augusts, 22. novembris, 12. decembris

Sēdes notiek Rīgā, Miera ielā 45, Rīgas Dzemdību nama telpās plkst. 16.00.

Priekšsēdētājs: Elita Brūvele
Tālrunis: 26466985
E-pasts: elita.vzc@latnet.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Inese Skaģere

Sekretārs: Agnese Pētersone

Locekļi: Simona Ļebedeva, Ilze Ogriņa, Liene Jēkabsone

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

25. marts,27.maijs, 17. jūnijs, 30. septembris

Sēdes notiek Rīgā, Dzirciema ielā 20, RSU Stomatoloģijas institūta telpās plkst. 14.00.

Zobārstniecības māsu sertifikācijas komisijai vienojoties tika nolemts par sekojošu kompetenču sadalījumu zobārstniecības māsu specialitātē resertifikācijai :

Neatliekamā palīdzība  – 10 punkti

Profilakse- Mutes veselība un higiēna -30 punkti

Zobārstniecības tēmas – 70 punkti

Citas specialitātes  -20 punkti

Priekšsēdētājs: Anda Mironova
Tālrunis: 26481042
E-pasts: sertifikacija@zobuhigienisti.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Ieva Apine

Sekretārs: Līga Putrinska

Locekļi: Gunta Dukse, Olga Veldre

Sertifikācijas komisijas sēdes 2017. gadā:

5. janvāris, 27. aprīlis, 20. maijs, 7., 28. septembris, 28. oktobris

Sēdes notiek Rīgā, Bruņinieku ielā 25 plkst. 17.00.