Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

21. gada Sertifikācijas padomes sēžu datumi:

Grafiks

18. janvāris; 1.,12. februāris; 2.,24.,30. marts; 26. aprīlis; 24. maijs; 8.,16.jūnijs 8.,21. jūlijs; 11.,30. augusts; 20. septembris; 5.,26. oktobris; 11.,30. novembris; 16. decembris

Priekšsēdētājs: Ludmila Jefimova
Tālrunis: 29256581
E-pasts: ludmila.jefimova@siva.gov.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Olga Pavlova

Sekretārs: Zita Vonda

Locekļi: Irina Alekejenoka, Alia Stepanova

Sertifikācijas komisijas sēdes 2021. gadā:

30. janvāris, 27. februāris, 27. marts, 24. aprīlis, 29. maijs, 31.jūlijs, 28.augusts, 25. septembris, 30. oktobris, 27. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 10.00.

Tālākizglītības punktu sadalījums (100) sertifikāta derīguma termiņa laikā

Ambulatorās aprūpes māsas pamatspecialitātē.

Obligātie (60%)

 • Pacientu aprūpe ar:
 • neiroloģiskām saslimšanām
 • pulmonoloģiskām saslimšanām
 • kardioloģiskām saslimšanām
 • gastroenteroloģiskām saslimšanām
 • endokrinoloģiskām saslimšanām
 • nefroloģiskām saslimšanām
 • reimatoloģiskām saslimšanām
 • infekcijas slimībām.
 • hematoloģiskām slimībām.
 • pacientu aprūpe mājās
 • geriatrisku pacientu aprūpe
 • onkoloģiskām saslimšanām.
 • bērnu aprūpe dažādu saslimšanu gadījumos
 • Stomu, brūču aprūpes pamatprincipi
 • Medikamentozā terapija, medikamentu ievade
 • Vakcinācija, profilakses pasākumi

Vēlamie (40%)

 • Neatliekamā palīdzība (10TIP obligāti).
 • Saskarsme/Ētika.
 • Ergonomikas pamatprincipi.
 • Uztura pamatprincipi.
 • Veselības veicināšanas pamatprincipi.
 • Pacientu terapeitiskā izglītošana.
 • Juridiskie aspekti pacientu aprūpē, darba procesa organizēšanā un nodrošinājumā.
 • Infekcijas kontrole
 • Pacientu aprūpes plānošana, sniegšana un aprūpes rezultātu izvērtēšana ambulatorās aprūpes praksē

Priekšsēdētājs: Evija Bakša – Zveja
Tālrunis: 29570053
E-pasts: evijabaksa@gmail.com

Priekšsēdētāja vietnieks: Mārīte Daukste

Sekretārs: Inese Goranska

Locekļi: Alvīne Lāce, Alite Kužuma

Sertifikācijas komisijas sēdes 2021. gadā:

11. janvāris, 1. februāris, 1. marts, 12. aprīlis,10. maijs, 7.jūnijs, 5. jūlijs,  6. septembris, 4. oktobris, 1. novembris, 6. decembris

Sēdes notiek Rīgā, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Anestezioloģijas katedrā vai Rīgas Dzemdību nama 3. stāva mācību telpā plkst. 17.00.

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsu resertifikācijai nepieciešamie tālākizglītības pasākumi atbilstoši specialitātei:

 1. Vispārējās, reģionālās un lokālās anestēzijas nodrošināšana
 2. Vitālo funkciju nodrošināšana un monitorēšana, invazīvais monitorings
 3. Pacientu aprūpe pirms un pēc anestēzijas, kā arī anestēzijas laikā
 4. Pacientu aprūpes nodrošināšana pacientiem intensīvās terapijas un reanimācijas laikā, t.s. septiska pacienta aprūpe
 5. Aprūpes nodrošināšana pacientiem ar akūtām un hroniskām sāpēm
 6. Medikamentozās aprūpes nodrošināšana, diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšanas laikā pacientiem intensīvās terapijas un reanimācijas laikā, kateholamīnu un inotropu atbalsts intensīvajā terapijā: medikamenti, ievades veidi
 7. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana, paplašinātā kardiopulmonālā reanimācija visa vecuma pacientiem, katastrofu medicīna
 8. Pacientu aprūpes plānošana, sniegšana un aprūpes rezultātu izvērtēšana anestezioloģijā, reanimatoloģijā, intensīvajā terapijā, pirmsslimnīcas un slimnīcas neatliekamajā un katastrofu medicīnā.
 9. Respiratorās sistēmas funkciju nodrošināšana (skābekļa terapija, invazīvā un neinvazīvā mākslīgā plaušu ventilācija, hiperbārā oksigenizācija)
 10. Transfūzijas metožu, tai skaitā autologo asiņu transfūzijas, nodrošināšana intensīvās terapijas, neatliekamās palīdzības un anestēzijas laikā.
 11. Toksikoloģija
 12. .Infekcijas kontrole anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes nodrošināšanā
 13. Mehāniskās sirds atbalsta sistēmas intensīvās terapijas praksē

Priekšsēdētājs: Aija Lielnora
Tālrunis: 26476426
E-pasts: aija.lielnora@inbox.lv; bama_sert_kom@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Inga Markova

Sekretāre:Ilona Slavinska

Sertifikācijas komisijas sēdes 2021. gadā:

30. janvāris, 27. februāris, 27. marts, 24. aprīlis, 29. maijs, 29.jūnijs; 17.augusts, 25. septembris, 30. oktobris, 27. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 10.00.

Tālākizglītības punktu sadalījums (100) sertifikāta derīguma termiņa laikā Bērnu aprūpes māsas pamatspecialitātē:

Obligātie (60%)

 • Bērnu augšanas un attīstības īpatnībās.
 • Bērnu aprūpes nodrošināšanā bērnu infekcijas slimību gadījumos.
 • Specifiskās aprūpes sniegšanā bērniem dažādu orgānu saslimšanu gadījumos, neonatoloģijā, sociālajā pediatrijā, bērnu rehabilitācijā, bērnu aprūpē pirms un pēc ķirurģiskām manipulācijām, bērnu aprūpē intensīvajā terapijā un neatliekamās situācijās, bērnu paliatīvajā aprūpē.
 • Medikamentu un ārstniecisko procedūru vadīšanas īpatnības bērnu vecumā.
 • Pedagoģijas un saskarsmes principos pediatrijā.
 • Profesionālās darbības juridiskajos pamatos.
 • Vakcinācija, profilakses pasākumi.

Vēlamie (40%)

 • Neatliekamā palīdzība (10TIP obligāti).
 • Transfuzioloģija
 • Jebkuri kursi citā jomā
(MK noteikumi Nr. 268,p.510,513)

Priekšsēdētājs: Līga Ārente
Tālrunis: 29183153
E-pasts: liga.arente@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietnieks, sekretārs: Simona Ameļkoviča

Locekļi: Līga Rancāne, Eva Bikovska-Šimanovska, Svetlana Naturina

Sertifikācijas komisijas sēdes 2021. gadā:

21.janvāris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 15.00

 

 

 

 

Priekšsēdētājs: Valentīna Lapiņa
Tālrunis: 29858732
E-pasts: valentinal@stradini.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Māra Bārene

Sekretārs: Gita Sproģe

Locekļi: Ingrīda Talce, Līga Majore, Daina Salmiņa

Sertifikācijas komisijas sēdes 2021. gadā:

24. aprīlis,  25. novembris

Sēdes notiek Rīgā, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Endoskopijas nodaļas  telpās plkst. 16.00.

Sertificējamās vai resertificējamās personas profesionālās darbības pārskatā jāuzrāda:

 1. Darba atskaite par  – 2 pēdējo darba gadu laika posmu ,

kas sniedz pārskatu par endoskopiju māsas profesionālajām prasmēm, atbilstoši programmas jautājumiem un tēmām. Likums paredz 3 gadu periodu

 1. Sertifikācijas/resertifikācijas pretendentam jābūt asistējušam vismaz pie 100
 2. KS ( Kolonoskopija ) un 1000 EGDS ( Ezofagogastroduodenoskopija ), kas jāuzrāda darbības pārskatā. 

EGDS – tai skaitā terapeitiskās: dilatācijas, injekcijas, biopsijas, polipektomijas u.c.

KS – tai skaitā terapeitiskās: dilatācijas, injekcijas, biopsijas, polipektomijas u.c.

Akūtās – endoskopijas; svešķermeņi, barības vada akūtas asiņošanas u.c.).

 1. Sertificējamai personai jābūt apliecinošai  izziņai par kursu apmeklējumiem INFEKTOLOĢIJĀ UN SASKARSMĒ.
 2. Endoskopisko instrumentu, aksesuāru apstrāde un aprūpe saskaņā ar Eiropas Savienības GI Endoskopiju MĀSU Asociācijas (ESGENA) un instrumentražotāju noteiktajiem noteikumiem.
 3. Endoskopiju māsu specialitātes kursi,Sertificētās ārstniecības iestādēs un apmācības veic apmācīttiesīgs personāls.

Priekšsēdētājs: Ilva Aršauska
Tālrunis: 29120168
E-pasts: ilva.arsauska@nrc.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Dace Pampava

Sekretārs: Iveta Kokle-Narbuta

Locekļi:  Ingrīda Gerharde, Beāte Kovaļova, Liene Meldere

 

Sertifikācijas komisijas sēdes 2021. gadā:

28. janvāris, 25. marts, 27. maijs, 29. jūlijs, 30. septembris, 25. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 15.00.

Priekšsēdētājs: Ilze Rožkalne
Tālrunis: 29242945
E-pasts: ilze.rozkalne@stradini.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Anželika Bogdane

Sekretārs: Lāsma Ozoliņa

Locekļi: Anta Arnolde, Zinaīda Mazure

Sertifikācijas komisijas sēdes 2021. gadā:

24. februāris, 26. maijs, 5. augusts, 21. oktobris

Sēdes notiek Rīgā, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Ambulatorās un diagnostiskās nodaļas konferenču zāle plkst. 15.00.

Priekšsēdētājs: Inese Zārdiņa
Tālrunis: 29186889
E-pasts: inesevps@inbox.lv

Sekretārs: Ināra Zepa

Locekļi:  Sandra Igenberga, Jekaterina Jeremejeva, Inta Ozola

Sertifikācijas komisijas sēdes 2021. gadā:

19. janvāris, 16. februāris, 16. marts, 20. aprīlis,  18  . maijs, 15. jūnijs, 20.jūlijs,17. augusts, 21. septembris, 19. oktobris, 16. novembris, 14. decembris

Sēdes notiek Rīgā, Tvaika ielā 2, VSIA Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra galvenās māsas kabinetā plkst. 10.00.

Garīgās veselības  aprūpes māsu resertifikācijai nepieciešamie tālākizglītības pasākumi atbilstoši specialitātei:

 1. Psiholoģijas jautājumi, saskarsme
 1. Profesionālā saskarsme pacientu aprūpē.

Saskarsmes īpatnības darbā ar pacientiem ar psihiskās veselības traucējumiem, psihozes un agresīvas uzvedības gadījumā, ar personām ar attīstības traucējumiem, geriatriskiem pacientiem.

 1. Konfliktu cēloņi. Konfliktu risināšanas iespējas aprūpes procesā
 1. Aprūpes process
 1. Šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi. Pacientu aprūpes īpatnības, medikamentozā aprūpe, biežāk lietojamo medikamentu iedarbība un blakusparādības
 2. Afekta un garastāvokļa traucējumi. Pacientu aprūpes īpatnības. Pacientu pēc pašnāvības mēģinājumiem aprūpe, pacientu uzvedības īpatnības un pašnāvības brīdinājumi. Medikamentozā aprūpe, biežāk lietojamo medikamentu (antidepresantu) iedarbība un blakusparādības.
 3. Neirotiski, ar stresu saistīti un somatoformie traucējumi.
 4. Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ.
 5. Psihiski un uzvedības traucējumi, kas saistīti ar seksuālo attīstību un orientāciju.
 6. Sāpju psihosomātika.

 III Bērnu ar psihiskās veselības un attīstības traucējumiem aprūpe

 1. Atkarības bērnu vecumā. Atkarību ārstēšana, medikamentozā aprūpe.
 2. Uzvedības un emocionālie traucējumi, kas parasti sākušies bērnībā un pusaudžu vecumā. Bērnu ar personības un uzvedības traucējumiem aprūpes īpatnības. Bērnu aprūpes psiholoģiskie un pedagoģiskie aspekti. Psihoemocionālais atbalsts bērniem ar uzvedības traucējumiem. Medikamentozās aprūpes īpatnības bērniem, medikamentu iedarbība un blakusparādības.
 3. Praktiskā toksikoloģija bērniem.

Priekšsēdētājs: Sandra Liepiņa
Tālrunis: 29454963
E-pasts: sandra.liepina@aslimnica.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Ingūna Rozentāle

Sekretārs: Sarmīte Briede

Locekļi: Inese Budzila, Areta Namniece

Sertifikācijas komisijas sēdes 2021. gadā:

19. janvāris, 16. februāris, 16. marts, 20. aprīlis, 25. maijs, 15. jūnijs, 17. augusts, 21. septembris, 19. oktobris, 16. novembris, 14. decembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 17.00.

Internās aprūpes māsas kompetences skatīt šeit.

Tālākizglītības punktu sadalījums (100) sertifikāta derīguma termiņa laikā Internās aprūpes māsas pamatspecialitātē.

 1. Obligātie (60%)
 • Neiraloģija. Neiroloģisku pacientu aprūpe.
 • Pulmonoloģija. Pulmonoloģisku pacientu aprūpe.
 • Kardioloģija. Kardioloģisku pacientu aprūpe.
 • Gastroenteroloģija. Gastroenteroloģisku pacientu aprūpe.
 • Endokrinoloģija. Endokrinoloģisku pacientu aprūpe.
 • Nefroloģija. Nefroloģisku pacientu aprūpe.
 • Reimatoloģija. Pacientu aprūpe ar reimatoloģiskām slimībām.
 • Infekcijas slimības. Pacientu aprūpe ar infekcijas slimībām.
 • Hematoloģija. Pacientu aprūpe ar hematoloģiskām slimībām.
 1. Vēlamie (40%)
 • Neatliekamā palīdzība (10TIP obligāti).
 • Transfuzioloģija.
 • Katastrofu medicīna.
 • Geriatrisku pacientu aprūpe.
 • Narkoloģija, toksikoloģija.
 • Onkoloģija. Pacientu aprūpe ar onkoloģiskām saslimšanām.
 • Saskarsme/Ētika.
 • Ergonomikas pamatprincipi.
 • Medikamentozā terapija, medikamentu ievade.
 • Uztura pamatprincipi.
 • Veselības veicināšanas pamatprincipi.
 • Pacientu terapeitiskā izglītošana.
 • Stomu, brūču aprūpes pamatprincipi.
 • Juridiskie aspekti pacientu aprūpē, darba procesa organizēšanā un nodrošinājumā.

Priekšsēdētājs: Dace Jakovicka
Tālrunis: 29642828
E-pasts: dace.jakovicka@stradini.lv

Sekretārs: Leila Korejeva

Locekļi: Ingrīda Savicka, Inga Barisa, Ilze Laimiņa, Oksana Boikova, Solvita Āboliņa

 

Sertifikācijas komisijas sēdes 2021. gadā:

13. janvāris, 10. februāris, 10. marts,14. aprīlis, 12. maijs, 9. jūnijs, 14. jūlijs, 11. augusts, 8. septembris, 13. oktobris, 10. novembris, 8. decembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 16.00.

Resertifikācijai nepieciešami pavisam 100 TIP no kuriem:

60% tālākizglītības punkti par tēmām ķirurģijā.

 • Ķirurģiskā pacientu aprūpe ar pulmonoloģiskām saslimšanām.
 • Ķirurģiskā pacientu aprūpe ar kardioloģiskām un asinsvadu saslimšanām.
 • Ķirurģiskā pacientu aprūpe ar gastroenteroloģiskām saslimšanām.
 • Ķirurģiskā pacientu aprūpe ar endokrinoloģiskām saslimšanām.
 • Ķirurģiskā pacientu aprūpe ar nefroloģiskām, uroloģiskām saslimšanām.
 • Ķirurģiskā pacientu aprūpe ar  ginekoloģiskām saslimšanām.
 • Ķirurģiskā pacientu aprūpe ar onkoloģiskām saslimšanām. Onkoloģisko pacientu aprūpes principi.
 • Ķirurģiskā pacientu aprūpe ar oftalmaloģiskām saslimšanām.
 • Ķirurģiskā pacientu aprūpe ar otolaringoloģiskām saslimšanām.
 • Dažādu stomu, brūču aprūpes pamatprincipi.
 • Traumatoloģisko pacientu aprūpes principi.
 • Diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšana dažādu ķirurģisko slimību gadījumā.
 • Ķirurģisko pacientu aprūpe mājās.
 • Aprūpes nodrošināšana ķirurģiskiem pacientiem ar akūtām un hroniskām sāpēm.
 • Aseptika un antiseptika.
 • Ķirurģiskās infekcijas.
 • Infekcijas kontrole.
 • Izgulējumu riski, to novērtēšana, ārstēšana, profilaktiskie pasākumi. Pacienta pozicionēšana.

 

10% tālākizglītības punkti neatliekamā palīdzība.

5% tālākizglītības punkti transfuzioloģija.

25% tālākizglītības punkti par dažādām citām tēmām., kas interesē sertificējamo personu

 • Katastrofu medicīna.
 • Narkoloģija, toksikoloģija.
 • Saskarsme/Ētika.
 • Ergonomikas pamatprincipi.
 • Medikamentozā terapija, medikamentu ievade.
 • Uztura pamatprincipi.
 • Veselības veicināšanas pamatprincipi.
 • Pacientu izglītošana.
 • Juridiskie aspekti pacientu aprūpē, darba procesa organizēšanā un nodrošinājumā.
 • U.c.

Priekšsēdētājs: Dr.med.Normunds Sikora
Tālrunis:29393030
E-pasts:normundssikora@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietniece:Dr Biruta Mozule

Sekretāre: Dr.Valts Ozoliņš

Sertifikācijas komisijas sēdes 2021. gadā:

P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

 

Priekšsēdētājs: Dagnija Pamata
Tālrunis: 29156265
E-pasts: dagnijapamata@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Anita Znotiņa

Sekretārs: Una Kregzde

Locekļi: Biruta Kārkliņa, Irēna Zavaļņuka

Sertifikācijas komisijas sēdes 2021. gadā:

3. februāris, 12.maijs,11.augusts, 10. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 16.00.

Priekšsēdētājs: Inta Laže
Tālrunis: 29411816
E-pasts: inta.laze@aslimnica.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Santa Štālmane

Sekretārs: Ginta Lāce

Locekļi: Inga Mockus, Anžela Jeluškina, Daiga Briede

Sertifikācijas komisijas sēdes 2021. gadā:

24.februāris,21.aprīlis, 19. maijs,7.jūlijs, 20. oktobris

Sēdes notiek Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” telpās plkst. 15.00.

Tālākizglītības pasākumu virzieni onkoloģiskās aprūpes māsas resertifikācijai:

 • Onkoloģisko pacientu aprūpes principi:
 • Staru terapija
 • Ķīmijterapija
 • Onkoķirurģija
 • Paliatīvā aprūpes pamatprincipi onkoloģijā
 • Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanā
 • Psiholoģiskie aspekti onkoloģisko pacientu aprūpē

 

Priekšsēdētājs: Inita Veidemane
Tālrunis: 28456659
E-pasts: inita.veidemane@inbox.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Anda Vanaga

Sekretārs: Dace Ivanovska

Locekļi: Ilze Vaļikova, Zane Tīcmane

Sertifikācijas komisijas sēdes 2021. gadā:

30. janvāris,  27. marts, 29. maijs,  31.jūlijs, 25. septembris, 27. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 10.00.

Sēdes notiek Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Māsu asociācijas biroja telpās plkst. 10.00

Kompetences OPERĀCIJU MĀSAS PAMATSPECIALITĀTĒ var apskatīt šeit

Operācijas māsu resertifikācijai nepieciešamie tālākizglītības pasākumi atbilstoši specialitātei:

 1. Perioperatīvās aprūpes plānošana, organizēšana, nodrošināšana un novērtēšana

 2. Pacienta sagatavošana perioperatīvai ārstēšanai. Izgulējumu riski, to novērtēšana, profilaktiskie pasākumi. Pacienta pozicionēšana

 3. Perioperatīvās aprūpes darbības, kas novērš vai mazina asiņošanas risku.

 4. Infekcijas kontroles pasākumi perioperatīvās aprūpes laikā. Aseptikas antiseptikas un vides higiēnas pasākumi perioperatīvās aprūpes laikā

 5. Pacienta postoperatīvās aprūpes plānošana, sniegšana, rezultātu izvērtēšana

 6. Ķirurģiskajās operācijās izmantojamie sintētiskie un biomateriāli

 7. Medicīniskās ierīces, ķirurģisko operāciju nodrošināšanai. Ķirurģiskās tehnoloģijas dažādiem operāciju profiliem un tehnikām.

 8. Medicīnisko ierīču apstrādes procesi, dezinfekcija, sterilizācija, tās plānošana, nodrošināšana, uzturēšana, monitorings, kontrole, kvalitāte un drošība

 9. Medicīnisko ierīču aprites procesi. Resursu plānošana, nodrošināšana, uzskaite, dokumentēšana

 10. Pacientu drošība.

Priekšsēdētājs: Evija Kluce
Tālrunis: 28680750
E-pasts: evija.kluce@vadc.gov.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Svetlana Griškova

Sekretārs: Zenta Zahareviča

Locekļi: Velta Andrijevska, Emma Ašurko

Sertifikācijas komisijas sēdes 2021. gadā:

10. maijs,23.augusts,22. novembris

Sēdes notiek Rīgā, Sēlpils ielā 9, Valsts asinsdonoru centra telpās

Priekšsēdētājs: Vija Bathena
Tālrunis: 29299673
E-pasts: vija.bathena@rdn.lv

Priekšsēdētāja vietnieks: Lolita Kirsanova

Sekretārs: Inta Zuimiča

Locekļi: Antra Kupriša, Iveta Baumgarte, Kristīne Embure, Signe Irša

Sertifikācijas komisijas sēdes 2021. gadā:

Info sekos!

Sēdes notiek Rīgā, Miera ielā 45, Rīgas Dzemdību nama telpās plkst. 16.00.

Priekšsēdētājs: Līga Putrinska
Tālrunis: 26431898
E-pasts: sertifikacija@zobuhigienisti.lv

Sekretārs: Ilva Puga

Locekļi: Indra Tetere, Anita Preisa, Elita Zvejniece

Sertifikācijas komisijas sēdes 2021. gadā:

15. janvāris,19.februāris, 19. marts, 23. aprīlis, 15. maijs, 17. septembris, 30. oktobris

Sēdes notiek Rīgā, Bruņinieku ielā 25 plkst. 17.00.