Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Starptautiska konference “Uzlabojot pacientu drošību un pakalpojumu kvalitāti Latvijā”

17/05/2018

Nacionālais veselības dienests, sadarbībā ar Veselības ministriju, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību Latvijā un Slimību profilakses un kontroles centru, ar Rīgas Stradiņa universitātes atbalstu, organizē starptautisku konferenci ar mērķi uzlabot veselības nozares profesionāļu un politikas veidotāju izpratni un veicināt pacientu drošības kultūras veidošanos Latvijā, kā arī atbalstīt centienus stiprināt pacientu drošību, izceļot līdz šim Latvijā paveikto un daloties ar citu valstu veiksmīgo pieredzi un praksi.

Konference norisināsies 7.jūnijā no plkst. 9.30- 17.15 Rīgas Stradiņa universitātes Aulā, Dzirciema ielā 16, Rīgā.

Konferences programma ir veidota četrās sesijās.

  1. sesija. Pacientu drošības kultūra ierobežotu resursu apstākļos

Sesijas mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar PVO nostādnēm pacientu drošības veicināšanā kā reģionālā, tā globālā līmenī, galvenajiem izaicinājumiem un iespējām veicināt pacientu drošības kultūras veidošanos veselības aprūpes nozarē.

2.sesija. Invazīvo procedūru drošības standarti: komandas un cilvēkfaktora loma

Sesijas mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar invazīvo procedūru standartiem, uzsverot komandas un cilvēkfaktora lomu, un apmainīties ar pieredzi drošības standartu ieviešanā ārstniecības iestādēs.

  1. sesija. Multidisciplināra pieeja sepses prevencijai, agrīnai atklāšanai un ārstēšanai

Sesijas mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar dažādām lomām, pieejām un darbībām sepses prevencijai, agrīnai atklāšanai un ārstēšanai.

  1. sesija. Labās prakses piemēri pacientu drošības un kvalitātes nodrošināšanai slimnīcās

Sesijas mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar labās prakses piemēriem, radošām un veiksmīgām idejām, kas īstenotas dažādās slimnīcās.

Konferences mērķauditorija: ārstniecības personas, politikas veidotāji, sabiedriskās organizācijas un citi interesenti.

Konferences dalībnieki par dalību konferencē saņems 8 (astoņus )tālākizglītības punktus.

Dalība konferencē – bez maksas. Pieteikšanās obligāta.

Plašāka informācija un pieteikšanās: https://www.rsu.lv/konference-pacientu-drosiba-pakalpojumu-kvalitate