Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Papildināts !Starptautiskai Māsu dienai veltīta LMa konference

24/04/2018

Visas Latvijas Māsas ir aicinātas piedalīties un atbalstīt šo pasākumu ar nolūku aktualizēt mūsu profesiju, lai tā būt sadzirdēta un novērtēta!Ar pateicības rakstiem apbalvojamās personas:

  1. Inese Zārdiņa,
  2. Silvija Kanča
  3. Antra Kvedere,
  4. Nataļja Moisejenkova,
  5. Natalija Degtjarjova,
  6. Inta Ozola,
  7. Mārīte Paegle,
  8. Indra Zeme.
  9. Vita Reidemane
  10. Rudīte Berezovska,
  11. Vija Lūse,
  12. Ineta šakale,
  13. Jeļena Petinena,
  14. Elvīra Pinka
  15. Baiba Ļucāne,
  16. Olga Mašutina
  17. Katrīna Policāne
  18. Gaļina Treščinska
  19. Marika Klipsone-Harkeviča
  20. Vineta Bērziņa
  21. Valentīna Lapiņa
  22. Mārīte Gretere
  23. Alvīne Lāce

Ar Goda biedra statusu apbalvojamās personas:

 1. Valija Paegle
 2. Diāna Antona
 3. Ināra Zaiga Lintmane

Latvijas Māsu asociācija sadarbībā ar Latvijas Universitāti organizē divus nozīmīgus pasākumus 12. maijā plkst. 10.45, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Starptautiskās Māsu dienas ietvaros – Konferenci māsām un lekciju ciklu / konsultācijas sabiedrībai!

2018. gada Starptautiskās māsu dienas moto – ” Māsu vadošā balss – Veselība ir cilvēktiesības”,  http://www.icn.ch/publications/2018-nurses-a-voice-to-lead-health-is-a-human-right/
Programma – sīkāk šeit

Uz tikšanos Starptautiskajā Māsu dienā!